22 MART ? DÜNYA SU GÜNÜ

Dünya Su Günü fikri ilk kez 1992'de Rio de Janerio'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda ortaya atıldı. BM Genel Kurulu, 21. Gündem belgesinin 18. Bölümü'nde ortaya konulan hedefleri göz önüne alarak her yılın 22 Mart tarihini Dünya Su Günü olarak kutlamaya karar verdi. Genel Kurul ayrıca dünya devletlerine çağrıda bulunarak bu günün, ulusal bağlamda su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin somut faaliyetlere adanmasını istedi. BM'nin de söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinde bu ülkelere yardımcı olması kararlaştırıldı. 2002 yılı hem o dönüm noktası olayın 10ncu yıldönümü hem de 'Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Dünya Zirvesi'nin gerçekleşeceği yıl.


Su ve kalkınma tabiatı icabı birbirine bağlı. Su, bir zamanlar sonsuz kere yenilenebilir ve bol bir kaynak olarak görüldü, ama bugün su dünyanın bir çok yerinde kalkınma soluklarını (insani, sosyal ve ekonomik) tarif etmekte ve sınırlamaktadır.


Bugün için yeterli tatlı su kaynaklarına sahip olan ülkelerde bile, artan ihtiyaç, kirlenme ve aşırı kullanma su teminini riske sokmaktadır. Kalkınmakta olan ülkelerde tatlı su ihtiyacı, tarım, endüstri ve kentsel gelişmedeki hızlı büyümeye bağlı olarak kararlı bir şekilde büyümektedir. Küresel ısınma ve dünya su döngüsündeki iklimsel değişimlerin potansiyel etkileri ile problemler katlanmakta kullanmaya hazır tatlı suyun gelecekteki varlığının daha önce hiç olmadığı kadar riskli olacağı görülmektedir. Fakat bu tehditlerin yanısıra birlikte çalışma ve somut çözümler bulma fırsatları da ortaya çıkmaktadır.
Su kaynakları geliştirme projelerinin, yörenin sosyo - ekonomik ve çevresel özellikleri dikkate alınarak optimum faydayı sağlayacak şekilde planlanıp projelendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın en temel unsurlarından birini teşkil etmektedir. Bu çerçevede geliştirilen projeler, global anlamda tüm ülke kalkınmasına katkısı yanında, söz konusu yöredeki insanların gelirlerini arttırarak ve yaşam seviyelerinin yükselmesini sağlayarak kır-kent göçünün önemli ölçüde azalmasını sağlamak suretiyle bölgesel farklılığın giderilmesine imkan veren hem ekonomik hem de sosyal amaçlı projeler olarak değerlendirilmektedir

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN