AURA TERAPİ

Uygulayıcıları 'aura'yı canlıların bedeni etrafında bulunan, kendi etki alanı içine girildiğinde diğer auralarla iletişime geçebilen canlının ?manyetik enerji alanı? olarak tanımlarlar. Auralar, kozmik ve yerküre merkezinin doğal titreşim güçlerinin birleşmesinden meydana gelirler. Uygulayıcıların -özellikle şifacıların- kişinin çevresindeki aurayı gördükleri ve buna göre değerlendirerek şifa verdikleri söylenir.

Sanatçılar ve mistikler çok eski zamanlardan beri bu etkiyi görüp belirtmişlerdir. Örneğin, çok eski zamana ait Hint heykellerinde, Avustralya'daki Aborijin mağara resimlerinde, Kızılderili totemlerinde, hep bedeni ışık hüzmesiyle çevrili veya bedeninden ışık çıkan figürlere rastlanmaktadır. Hıristiyan dinsel resimlerinde tasvir edilen baş üzerindeki ışıktan dairenin de, resmedilen kişinin etrafındaki aurayı ve üst taç şakrasını temsil ettiği, günümüzde bilinmektedir.

Aura terapistleri, çoğunlukla farkında olmasak bile, insanların etrafındaki auraların, diğer bireylere ve durumlara gösterdikleri ilk tepkileri tayin ettiğini söylerler. Hatta bunun bilinen rasyonel duyulardan çok daha hızlı ve duyarlı bir ölçek olduğunu belirtirler. Bazen başkalarının yanında duyulan rahatsızlığın, o kişilerin auralarının bizimle uyum sağlamamasından kaynaklandığı veya bir yerde duyulan huzur hissinin, o mekandaki auraların bizimle uyum içinde olmasından dolayı olduğu söylenmektedir.

Bitkilerin, minerallerin ve hayvanların auralarının, bir bütün olan yaşam sistemi içerisinde, birbirleriyle sürekli iletişim halinde olduğu söylenir. Her insanın aurasının, bedenindeki hücreler ve kimyasal maddelerden ve bunların birbirleriyle iletişiminden kaynaklandığına inanılır.

Gözlenebilen auranın beden etrafında 5-10 cm.'den birkaç metreye kadar değişebilen uzunlukta, elips şeklinde olduğu ve ağırlıklı olarak baş etrafından dışa doğru uzandığı söylenir. Aurayı meydana getiren ışık, yedi renkten oluşmaktadır. Her rengin bir iç organ ve daha üstün fonksiyonlarla bağlantılı olduğu düşünülür. Renklerin şekli, yoğunluğu ve tonu kişiden kişiye değişken olup, her bireyin kendine özgü yapısını yansıtır.

Auranın Renkleri

İnsan bedeninden çıkan auranın o kişinin doğasını ve fiziksel-ruhsal halini açıkladığı düşünülür. Aşağıda renklerle ilgili bazı ana hatlar belirtilmiş olsa da, auranın analizi çok karmaşık bir işlemdir, çünkü renkler birbiriyle bağlantılı olarak yorumlanmalıdır.

Kırmızı: Hayat ve fiziksel güç rengi olan kırmızı, kuvvet, enerji ve tutkuyu sembolize eder ve kişinin tüm koordinasyonu ile bağlantılıdır. Gerginlik ve asabiyet açık kırmızı; kızgınlık ve şehvet koyu kırmızı olarak görünür. Aurada fazlasıyla kırmızı görünmesi bencillik, inatçılık ve materyalist bir tutum göstergesi olarak yorumlanır. Tedavi amaçlı olarak bakıldığında kırmızı, sinir uçları, bağırsak fonksiyonları ve cinsel bezelerle bağlantılıdır.

Turuncu: Enerji ve sağlıkla bağlantılı olup başkalarını düşünen kuvvetli bir kişilik gösterir. Ancak aşırı miktarda turuncu, bencil hedefler ve ihtirasların çokluğu ile bağlantılıdır. Turuncu aynı zamanda adrenal bezler, cinsel fonksiyonlar ve dalakla bağlantılıdır. Ayrıca korku, hayal ve hayalkırıklığı da gösterebilir.

Sarı: Entelektüellik ve iyimserlik gösterir, bazen de endişe ve içinden çıkamama durumu. Sarı çok açık renkse, zayıflık veya kararsızlık göstergesi olabilir, ancak altın-sarısı ruhsal gelişim ve sezgi göstergesidir. Sarı aynı zamanda pankreas, sindirim sistemi, üreme ve doğum yapma ile bağlantılıdır.

Yeşil: Doğanın rengi, yeniden doğum, şifayı sembolize eden yeşil, canlı, uyumlu bir kişilik ve çok yönlü bir düşünce kapasitesi gösterir. Timus (boyunaltı bezi), kalp ve kan dolaşım sistemi ile bağlantılıdır.

Mavi: İdealizm, dürüstlük ve ilham sembolüdür. Açık mavi, öğrenme ve okuma potansiyeli gösterir. Fiziksel boyutta mavi tiroid bezinin rengi olup kulak-burun-boğaz, solunum ve konuşma ile bağlantılıdır.

Lacivert: Sezgilerle hareket etmek ve ruhsal gerçeği arayışı sembolize eder. Ahlaki değerleri ve fiziksel dünyanın ötesine geçmeyi gösterir. Aurada lacivertin çokluğu sükunet ve vericiliği gösterir. Ancak dengeli değilse asabiyeti de gösterir. Ayrıca balgam bezi ve lemfatik sistemle bağlantılıdır.

Mor: Ruhsal aydınlanma, sezgi ve sevginin rengidir. Sinir sistemi ve bütüncül beden birleşimini temsil eder.

Siyah ve Gri: Bu renkler olumsuz düşünceler, duygular, stres, hastalık veya anestezi almakla auranın zedelendiğini gösterir.

Beyaz Mükemmellik, ideal olan ve gerçeği temsil eder. Aurada var olan siyah ve gri renkler üzerinde dengeleyici bir etkisi vardır.

 

Aura ve Kirlian Fotoğrafçılığı

Kirlian Fotoğrafçılığı ve Tıptaki Kullanımı

İlk olarak 'Kirlian Fotoğrafçılığı'nın tıbbi analizlerde kullanılıp kullanılmayacağı saptanmalıdır. Bunun paralelinde analiz, tespit ve yüksek frekans terapisinin görüş alanını ve analizindeki kullanımını Avusturyalı olan doktor ve şifacı Zeileis'in de dediği gibi, inceleme alanına yerleştirmek gereklidir. Tıp alanında ise keşifleri giderek azalan yeni ilaçlarla birlikte, bilimcilerin inandıkları yönde, yeni başlamakta olan hastalıkların biyoplazma bedende ilk önce görüldükleri ve Kirlian kullanımı sayesinde önceden analiz edilebileceğinin gerçekten de mümkün olup olmayacağını saptamanın imkanı vardır. Elektron mikroskobu uzantısı neticesinde ilaçların ve de diğer şifa maddelerinin etkileri özellikle de hastalar açısından söz konusu olabilecek en düşük riskle çok daha önceden bilinebilmektedir. Bu, tıp alanında bir meydan okuma olarak da görülmektedir.

Kirlian fotoğrafın araştırmaları neticesinde bazı verilerin geçerliliği kanıtlanmış olmakla birlikte, özellikle mikrobiyolojide çok değerli denilebilecek yönde yeni bakış açılarını da beraberinde getirmektedir. Defalarca belirtildiği gibi, Kirlian sistemi bir kişinin psikolojik durumunun eşsiz bir belirleyicisi durumundadır. Bir kişinin halindeki, hatta ruh durumundaki en küçük dalgalanmalar dahi tespit edilebilir. Mesela, bir kişinin birazcık bile heyecanlanması veya korkması halinde derisindeki parlaklığın anında değişmesine neden olmakta, bu kişinin halesinin yoğunluğu, şekli, yapısı tam anlamıyla değişik bir durum sergilemektedir. Kirlian tekniğinin yardımı ile sürücü olan birinin içki içip içmediğinin tesbitinde tam anlamıyla bir başarı kazanılmıştır. Mesela bir bardak bir bira içildikten sonra hemen parmakların etrafındaki hale belirgin bir tarzda değişmektedir.

Şifa Enerjileri ve Kirlian Tespitlerinin Yorumları

Kirlian fotoğraf tekniği ile şifacılar üzerinde yapılan test koşulları altında uygulanan denemeler göstermiştir ki, gerek yakın seviyedeki şifa sırasında gerekse uzak seviyedeki ruhsal şifa sırasında şifacı medyumun aurası üzerinde oluşan değişiklikler aynı olmaktadır. Kirlian fotoğraf çekiminde renkli bir film kullanılmak suretiyle insan cildinin pek çok farklı olan gölgeleri elde edilmektedir. Genellikle de içsel kısımlar mavi renktedir ve dışarıya doğru bu mavilik yeşile doğru açılmaktadır. İnsanın heyecanlı veya heyecan olmayan durumlarına göre bu renkler üzerinde de değişimler meydana gelmektedir. Cilt üzerinden yayılan renkler arasında belli başlı olanları mavi, eflatun, sarı, açık mor, gri ve turuncudur.

Biyoenerji tedavisinde medyumdan hastaya doğru yapılan enerji nakli esnasında hastalar, genelde hafif bir ürperme hissederler. Bazı durumlarda ise şifacı kendisine söylenmeden, arızalı organın hangisi olduğunu hissel olarak algılar. Adeta cilt titreşim göstermektedir. Tedavi esnasında hasta olan kişinin kalp atışlarının, şifacı medyumunkilerle şifa boyunca aynı titreşimde olduğu olaylar da tespit edilmiştir.

Modern tıp daha düne kadar ruhsal şifacılık tekniklerini kabul etmemekteydi. Fakat günümüzde bunun gibi olaylara artık alternatif tıp gözüyle bakılmaktadır. Modern tıp profesörleri şifacı medyumların parmak uçlarından çıkan bu esrarengiz ışıkların fotoğraflarının çekilmekte olduğunu söylemişlerdir. Hatta bunun şimdiye kadar tespit edilmemiş olan yeni bir tip enerji sistemi olduğunu belirtmişlerdir. Son söz olarak ise şunu söylemek gerekir; evrendeki imgeler olan auranın görünümünü sağlayan bu sistem günümüzde pek çok kişi tarafından uygulanmaktadır.

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN