AURA VE KIRLIAN FOTOĞRAFÇILIĞI

Aura sözlük anlamı olarak eski Yunanca'dan gelmektedir; meltem, esinti manasını taşımaktadır. İnsan bedenini çevreleyen bir enerji kalkanıdır denilebilir. Ancak sadece insan bedenini değil bitki ve hayvanları da çevrelemektedir.

Bu enerji sisi, bulutu genelde üçüncü göz denilen duru görü yeteneği açık kapasitede olan kişilerce görülebilmektedir. Semyon Kirlian adlı Rus deneycisince yapılan fotoğraf makinesi kanalıyla da bilimsel olarak gerçekliği kanıtlanmıştır. Sonraları bu sistemin ismi Kirlian fotoğraf tekniği olarak da literatürde kendine yer edinmeyi başarmıştır.

Aura?nın bulunduğu atmosferdeki beyaz ışığı çekerek renklere ayrıştırıp insan bedeninde varolan güç merkezlerine iletilmektedir. Bu güç (enerji) merkezleri chakra adıyla bilinmektedir. Ayrıca aura insan ruhunun, aklının gelişmesiyle ilgili olarak değişik renklerin sahibidir. O andaki fizik, ruh durumumunuz da auramızın renk ve netliğini etkilemektedir.

Aura üç temel katmandan ve beraberindeki ara katmanlardan oluşmaktadır.

Eterik alan; evrenden gelen ve çevremizde mevcut bulunan hayat enerjilerini
vücudumuza iletmektedir.

Psikolojik alan; duygularımız üzerinde yıldızlarla, ruhsal dünyayla bağlantı
oluşturmaktadır.

Zihinsel alan; düşünce şeklimiz üzerinde etkilidir.

Çift eterik alan; bu üç temel katmanın aralarında yer almaktadır. Bu temel katmanların uyumunu sağlamakla yükümlüdür.

AURA RENKLERİ

KIRMIZI : Bu rengin dahilinde olan tonlamalar gözle görülebilen en düşük seviyedeki titreşimsel frekansa sahiptirler. İkili bir doğanın sahibidir. Pozitif hallerinde mesela parlak ve berrak olduklarında ısıtıcı, sıcak enerjili, coşkulu özelliklerin sahibidir. Negatif hallerinde ise asilik, hırçınlık, isyankarlık, öfkeli tutum, kötü niyetlilik, yıkıcı tavırlar hatta nefrete kadar varan özellikleri taşırlar. Fakat kırmızı renk çok koyu tonda ise asil davranışlardan yoksunluk, egoistliğin göstergesidir. Koyu kırmızı
renk aynı anda ihtirasında işaretçisidir. Sisli bir görünüm alırsa ihtiras titreşiminin kirli ve sağlık dışı olduğu manasına gelmektedir. Özünde kahverengi ton bulunan kırmızı renk korkunun; kahverengi ton koyulaşarak siyaha döndüğündeyse negatif titreşimli niyetin habercisidir. Kırmızı rengin içerisinde hafif sarımsı tonda bir renk olması halinde istem dışı duygu ve istekleri sergilemektedir. Açık kırmızı renk sinirli bir yapıyı simgeler. Parlak, berrak kırmızı renk tonu ise canlı enerjiyi, eli açıklığı, fizik sağlığı da belirtir. Parlak, gül rengi tonu ise evlat sevgisini, yuva sevgisini simgelerken, kırmızının pembemsi tonu ise, mutluluk, huzur, yumuşak yürekliğin habercisidir.

TURUNCU : Bu renk en berrak tonda bulunduğu zaman taşkın güç potansiyelini ve canlılığı göstermektedir. Kırmızı tonlarına kaçtığı zaman ben-merkezcilik
egonun habercisidir.

SARI: Mantık, şuur ve zekanın rengi olan sarı mat bir tona sahip olduğunda dünyevi özelliklerindeki bir zekanın habercisidir. Parlaklaşıp altın rengi tonuna doğru değişim gösterdiğinde zekada yükselme, ruhsallık aracılığıyla gerçeklenen arınmayı göstericidir. Sisli veya çamurlu gibi olan sarı renk ise cin düşüncelere sahip olmayı, kurnazlığı, açgözlülüğü ve ben merkezci egoistliği gösterir.

YEŞİL : Dengeselliğin rengi olan yeşil aynı anda kalbin de yansıtıcı rengidir. Zümrüt renginin tonlarına büründüğünde şifayı temsil eder. Eğer birinin aurasında zümrüt yeşili rengi çokça bulunuyorsa, o kişinin şifa yeteneğine sahip olduğunu ve şifa sanatıyla alakalı olduğunun habercisidir veya o alan üzerinde uygulamalar yaptığının belirtisidir. Işık tayfının merkezi rengi olan yeşil bir insanın aurasında görüldüğü takdirde ahenk, denge, uyum, esnek davranışların göstergesidir. Yeşilin tüm açık tonları uyumlu olmayı, barışçı yapıyı, yakın alakayı ifade eder, Negatif anlamda ise aşırı bencilliğin, tam bir egoistliğin göstergesidir. Fakat yeşil renk çamurlu veya sisli gibi gözüküyorsa, o kişide üç kağıtçılığı ve açgözlülüğü sergilerken; kahverengimsi bir tona döndüğünde ise kıskanç davranışların habercisidir.

MAVİ : Oldukça eski zamanlardan itibaren dini duygu ve sezgisel anlayışın sembolü olarak kabul gören mavi rengi en yüksek seviyede Üçüncü Gözle, yaratıcılık, ilham ve zekanın daha yüksek formsal titreşimi ile ilişkilidir. Mavi renk şifacının ilk görebildiği renklerden biridir. Aurada mavi, çivit mavi tonda renge doğru koyulaştıkça sadık bir kişiliğe, dini inançları olan birinin karşımızda olduğunu haber verir. İçerisinde kahverengi tonları veya siyah tonlarına yakın renkleri barındıran mavi rengin negatif tarafıyla dini duygularda, ruhsallığın karanlık yönlerine doğru bir sapmanın belirtisidir.

MENEKŞE : Kırmızı rengin ve mavi rengin karışımlarının oluşturduğu mor menekşe rengi çok yüce ruhani hedefleri ve ruhsal gücü simgelemektedir. Ruhsal tekamül yolunda çok ilerlemiş birinin aurasında menekşe rengi ağırlıklı olarak görülür. O hep asil bir kişilik yapısını, kraliyet rengini temsil ettiği gibi, aura üzerinde bir yalıtıcı ve arıtıcı olarak da işlev yapar. Ortak bir renk olmadığı için her aurada gözükmeyebilir. O yüksek alemlerden yansıma yapan bir renktir, sadece spiritüel üstatlarda görülmektedir. Eflatun tonuna doğru kaçtığında yüksek ruhsallığı ve canlılığı, leylak rengi tonuna doğru derinleştikçe de şefkati ve özverili bir kişiliği simgeler. O, Sahasrara Chakrasının tepesinde bir yumurta şeklinde kendini göstermektedir. Üstadın tekamülü esnasında pozitife doğru ilerleme oldukça da oradan yayılarak ışık aracılığıyla bütün aurayı doldurarak, kendini hissettirir.

KAHVERENGİ : Renk çarkı içerisinde yer almayan, fakat tüm renklerin karışımından oluşan bir renktir. Bazı kişilere göre ona işadamlarının rengi de denilmektedir. Lakin genelde fiziksel hastalıkları algılattıran bir renk olduğu için aurada görülmesinde olumsuz etkileri hissedilebilir. Şifacıların çoğu kahverengi renk ile negatif beşeri özellikler arasında bağlantı kurmaktadır. Bu renk gözüktüğünde cimriselliği, açgözlülüğü ve alt düzeydeki maddi içgüdüleri simgeler. Bir şekilde titreşimsel etkileri en üst seviyeye ulaşır. Bu da altuni kahverengi tonda olduğu zamandır ve o zaman çalışkan, organize ve yöntemli bir karakteri simgelemektedir.

SİYAH : Her cins seviyede karanlığın habercisi olan siyah aynı anda ışığın yokluğu anlamına da demektir. Tek istisna hali ise fizik bedenle eterik beden arasında dar bir bant şeklinde görüldüğündeki halidir. Buna fiziksel aura demekteyiz. Bu, aurayı doldurduğunda yaşamı, yaşamın kendisini yadırgamak hatta reddetmek manasın gelmektedir. Başka bir şekilde aura içinde çizgiler halinde gözüktüğünde pozitif yönleri öldürür.

GRİ : Bu renk ise durgunluğu, donukluğu, alışılagelmiş bir karakteri sergileyen bir renktir denilebilir. Fiziki seviyede de donukluğu, durgunluğu belirttiği gibi, pek çok zaman hastalıklarla beraber gözüken insanın canlılıktan yoksunluğunu da simgelemektedir. Koyu ve kurşuni tonlarda hale gelmesi ise korkulara, karmaşalara hatta hastalık derecesine varan karamsarlığa habercidir. Bu renk aura içerisinde gözüktüğünde ise, güven eksikliğini hatta beraberinde aldatıcı kişiliği simgelemektedir.

Beyaz : Bütün renklerin bileşiminden oluşur ve birlik, bütünlük bilincinin sembolü olan beyaz renk aynı anda kozmiksel bilincin ve ego ?nun yani ??ben?? in de rengidir. Ruhsal anlamda ise mükemmeliyet, birliğe ve bütünlüğe ulaşmanın, aydınlanmış erdem sahibi varlıkların kendisini anlatma şekli beyaz rengin ortaya çıkması neticesinde olmaktadır.

Aura ve Kirlian Fotoğrafçılığı

Kirlian Fotoğrafçılığı ve Tıptaki Kullanımı

İlk önce Kirlian Fotoğrafçılığı?nın tıbbi analizlerde kullanılıp kullanılmayacağı saptanmalıdır. Bunun paralelinde analiz, tespit ve yüksek frekans terapisinin görüş alanını ve analizindeki kullanımını Avusturyalı olan doktor ve şifacı Zeileis?in de dediği gibi inceleme alanına yerleştirmek gereklidir. Tıp alanında ise keşifleri giderek azalan yeni ilaçlarla birlikte, bilimcilerin inandıkları yönde, yeni başlamakta olan hastalıkların biyoplazma bedende ilk önce görüldükleri ve Kirlian kullanımı sayesinde önceden analiz edilebileceğinin gerçekten de mümkün olup olmayacağını saptamanın imkanı vardır. Elektron mikroskobu uzantısı neticesinde ilaçların ve de diğer şifa maddelerinin etkileri özellikle de hastalar açısından söz konusu olabilecek en düşük riskle çok daha önceden bilinebilmektedir. Bu tıp alanında bir meydan okuma olarak da görülmektedir.

Kirlian Fotoğrafın araştırmaları neticesinde bazı verilerin geçerliliği kanıtlanmış olmakla birlikte, özellikle mikrobiyolojide oldukça değerli denilebilecek yönde yeni bakış açılarını da beraberinde doğurmaktadır. Defalarca belirtildiği gibi, Kirlian sistemi bir kişinin psikolojik durumunun eşsiz bir belirleyicisi durumundadır. Bir kişinin halindeki, hatta ruh durumundaki en küçük dalgalanmalar dahi tespit edilebilir. Mesela, bir kişinin birazcık bile heyecanlanması veya korkması halinde derisindeki parlaklığının anında değişmesine neden olmakta, bu kişinin halesinin yoğunluğu, şekli, yapısı tam anlamıyla değişik bir durum sergilemektedir. Kirlian tekniğinin yardımı ile sürücü olan birinin içki içip içmediğinin tespitinde tam anlamıyla bir başarı kazanılmıştır. Mesela bir bardak bir bira içildikten sonra hemen parmakların etrafındaki hale belirgin bir tarzda değişmektedir.

Şifa Enerjileri ve Kirlian Tespitlerinin Yorumları

Kirlian fotoğraf tekniği ile şifacılar üzerinde yapılan test koşulları altında uygulanan denemeler neticesinde göstermiş bulunmaktadır ki, gerek yakın seviyedeki şifa sırasında gerek ise uzak seviyedeki ruhsal şifa sırasında şifacı medyumun aurası üzerinde oluşan değişiklikler aynı olmaktadır. Kirlian fotoğraf çekiminde renkli bir film kullanılmak sureti ile insan cildinin pek çok farklı olan gölgeleri elde edilmektedir.

Genellikle de içsel kısımlar mavi renktedir ve dışarıya doğru bu mavilik yeşile doğru açılmaktadır. İnsanın heyecanlı veya heyecan olmayan durumlarına göre bu renkler üzerinde de değişimler meydana gelmektedir. Cilt üzerinden yayılan renkler arasında belli başlı olanları mavi, eflatun, sarı, açık mor, gri ve turuncudur.

Biyo - enerji tedavisi esnasında medyumdan hastaya doğru yapılan enerji nakli esnasında hastalar, genelde hafif bir ürperme duygusunu hissederler. Bazı durumlarda ise şifacının kendisine söylenmeden, arızalı organın hangisi olduğunu hissel olarak algılar. Adeta cilt titreşim göstermektedir. Tedavi esnasında hasta olan kişinin kalp atışlarının, şifacı medyumunkilerle şifa boyunca aynı titreşimde olduğu olaylar da tespit edilmiştir.

Modern tıp daha düne kadar ruhsal şifacılık tekniklerini kabul etmemekteydiler. Fakat günümüzde bunun gibi olaylara artık alternatif tıp gözüyle bakılmaktadır. Günümüzde ise modern tıp profesörleri şifacı medyumların parmak uçlarından çıkan esrarengiz olan bu ışıkların fotoğraflarının çekilmekte olduğunu söylemişlerdir. Hatta bunun şimdiye kadar tespit edilmemiş olan yeni bir tip enerji sistemi olduğunu belirtmişlerdir. Son söz olarak ise evrendeki imgeler olan auranın görünümünü sağlayan bu sistem günümüzde pek çok kişi tarafından uygulanmaktadır.

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN