HATIRLAMAK ve HATIRLATMAK İÇİN...

? Dünya üzerindeki yaşamın bütünü kendi içinde ilişkili büyük bir sistemdir. Biyolojik çeşitlilik (ya da biyoçeşitlilik) bu hayat çeşitliliğini ifade eder.

? İnsanların ve çevrenin sağlığı ekolojik süreçlerin dünyayı yaşar tutmasıyla yakından ilişkilidir. Bitki örtüsünün suyun toprağa süzülmesine olan katkısı, böylece yeraltı sularının beslenmesi ve dolayısıyla sel riski ve erozyonu azaltması bu süreçlerden sadece bir örnektir.

? Toprak dinamik bir ekosistemdir. Yılda 18 ile 40 ton toprak, hektar başına 4 ton toprak kurdu tarafından sindirilir. Toprak altı fauna ve florası, organik maddeleri humus haline getirir ve bunu mineraller ile karıştırır. Ayrıca bitki yaşamı için gerekli olan havalandırmayı yaparlar.

? Yapılan araştırmalara göre dünyadaki tüm ekosistemlerin bizlere sunduğu bedava hizmet ve ürünlerin toplam değerinin; dünyanın tüm kişi başına düşen ulusal gelirler toplamının, yani 33 trilyon dolarlık tüm ticari zenginliğin iki katma eşdeğer olduğu tahmin edilmektedir. Bu hesaplamalarda 'sayılabilir' ekosistem hizmet ve ürünleri (gıda, meyve ağaçlarının ve çiçeklerin böceklerle tozlanması, geleneksel tıbbi ilaçların kullanımı vb) ile beraber 'sayılamaz' olanlar da (sel kontrolü, su arıtımı, C02 emme vb) dahildir.

? Enerjiyi ve suyu göreceli olarak çok ucuza tüketiyoruz. Çünkü ne enerji fiyatı elektrik üretiminin, ne de su fiyatı suyun tutulması ve taşınmasının çevresel maliyetini hesaba katmamaktadır. Hem enerji hem de su temini amaçlı büyük bir baraj rezervuarı inşaatı düşünelim... Barajın maliyet hesaplamalarına sadece o barajın fiziksel yapım maliyeti katılırken,barajın değiştirdiği ekosistem koşullarının maliyeti hesap dışı bırakılmaktadır. Oysa büyük bir barajın nehirlerin su rejimlerim değiştirmesinden kaynaklanan maliyeti, su tuttuğu alanda kaybedilen toprağın maliyeti, nehirlerin besin maddelerini denize taşıyamamaktan dolayı azalan balıkların maliyeti, balıkların üremek için nehirlerin iç kısımlarına baraj engeli dolayısıyla gidememelerinin maliyeti, nehirlerce taşınan ve denize ulaşamadan baraj rezervuarlarınca tutulan askıdaki katı maddelerin artık deltaları besleyememesinden kaynaklanan kıyı erozyonlarının maliyeti vardır. Bunların bir kısmı ekonomik olarak hesap edilebilir ve eğer bir barajın fizibilite çalışmalarında maliyetlere katılıyor olsalardı, bugün dünyadaki birçok büyük baraj inşaatının durdurulması gerekirdi.

? Türkiye'de bir kişinin ortalama su tüketimi dört günde l metreküptür. Buna göre damlatan bir musluk yılda 35 metreküp ile bir kişinin 9 günlük ihtiyacı kadar suyu ziyan edebilir. Akıtan bir sifon tankı ise yılda 220 metreküp ile bir kişinin 55 günlük su ihtiyacına karşılık suyu tüketebilmektedir. Bu kaybedilen su sadece yüksek kalitede içme suyu olduğundan değil, aynı zamanda doğadan bedeli ödenmeden alınan su olduğu için de durum üzücüdür.

? İnsanlarca tüketilen tatlı su kaynaklarının yüzde 70'i tarım için sulamada kullanılıyor. Bu dünya ortalaması, ülkeler ölçeğinde yağış miktarı ve rejimine göre değişiyor, İngiltere'de sulamada kullanılan su oranı yüzde 50 iken, Mısır'da yüzde 95, Türkiye'de yüzde 75 civarındadır. Bu oranların da gösterdiği gibi tarımda sulamanın etkin ve bilinçli yapılması kaynakların akılcı kullanımı ve korunması açısından çok önemli.

? Halihazırda 6 milyarlık dünya nüfusunun yarısı temiz suya ulaşımda sorunlar yaşıyor, l milyar insan sağlıklı içme suyu temin edemiyor. Dünyanın dört bir yanında hastalıkların yüzde 90'ı, temiz ve yeterli su olmamasıyla yakından ilişkili.

? Dünyada 128 milyar ton petrol rezervi kaldığı ve bunun da 50 yıllık bir kullanımı olabileceği tahmin ediliyor. Böylece tek bir yüzyılda, doğanın yüzlerce milyon yılda oluşturduğu petrolü tüketmiş olacağız.

? Dünyanın üzerindeki evrimsel gelişmede insanın yeri o kadar kısadır ki... Dünyanın oluşumunu kapsayan 4.5 milyar yılı 7 güne indirgersek, bir gün 660 milyon yıla karşılık gelir. Yeryüzünün doğumu pazartesi tam gece yarısına denk düşer. Çarşamba günü öğle saatine kadar yeryüzü oluşur. Yaşam ise ancak bu saatlerde başlar ve perşembe, cuma ve cumartesi günleri organik gelişmesini sürdürür. Pazar günü öğleden sonra saat dörtte dinozorlar kaybolur. İnsanın ortaya çıkışı Pazar gece yarısından 3 dakika öncedir. Sanayi devrimi ise gece yarısından 0,025 saniye önce başlar. Artık gece yarısı olmuştur ve çevremiz saniyenin 40'ta biri kadarlık bir sürede oluşanların sonsuza kadar süreceğine inanan insanlarla doludur.

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN