HİDROJEN GERÇEKTEN KİRLETMEYEN YAKIT MI?

Yeni bir araştırma hidrojen ağırlıklı bir ekonominin çok daha büyük ve kalıcı ozon deliklerine yol açabileceğini ortaya koyuyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü`nden Yuk Yung ve arkadaşları "kirletmeyen yakıt" olarak hidrojene ağırlık verilmesi durumunda bunun üretimi ve taşınması sırasında meydana gelebilecek sızıntıların havaküredeki gaz miktarını artırabileceğine dikkat çekiyorlar. Araştırmadan elde edilen bulgular hidrojenin hiç de sanıldığı gibi çevre dostu bir yakıt olmadığını gözler önüne seriyor.

Yakıt pili adı verilen aygıtlar hidrojenin yanması sonucunda oluşan enerjiyi doğrudan elektriğe dönüştürüyor. Bu pillerin araçlarda içten yanmalı motorların yerine kullanılmasının küresel ısınmaya neden olan sera gazı yayılımını ve nitrojen oksit, karbon monoksit ve minik karbon parçacıkları gibi kirleticilerin havaya karışmasını büyük ölçüde engelleyeceği belirtiliyor.

Hidrojen ağırlıklı bir ekonomiye geçilmesi görüşü bugün de birtakım sorunları beraberinde getiriyor. Yung ekibi üretilen tüm hidrojenin yaklaşık %10 kadarının üretim, depolama ve taşıma aşamalarında havaya karışacağını
belirtiyor. Böyle olunca, tüm fosil yakıtların yerine hidrojen yakıt pillerinin kullanılması durumunda her yıl yaklaşık 60 milyon ton el yapımı hidrojenin havaya karışacağına dikkat çekiliyor. Doğal hidrojen kaynakları da göz önünde tutulduğunda, havaya karışan toplam hidrojen miktarının iki katına çıkacağı bildiriliyor.

Hidrojen son derece hafif olduğundan hızla havaküreye yayılıyor ve stratosfere ulaştığında oksijenle birleşerek suya dönüşüyor. Araştırmacılar hidrojene dayalı bir ekonominin stratosferi daha da nemli kılacağını, bunun
da, özellikle hidrojenin büyük bir bölümünün su buharına dönüştüğü kutup bölgelerinde alt stratosferi soğutacağını öne sürüyorlar. Stratosferdeki soğumanın ozon katmanına zarar vereceğine ozon deliğinin
Kuzey Kutup bölgesinde %8, Güney Kutup bölgesinde de %7 oranında daha fazla bir yırtılmaya yol açacağına inanıyorlar.
 

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN