HİDROJEN MEDENİYETİ: Sağlıklı Enerji

Dünyanın yakıt ihtiyacının çoğunu karşılayan fosil yakıtlar (petrol, doğal gaz ve kömür) hızla tükenmeye başlamıştır. Ayrıca, bu yakıtların yanma ürünleri sera problemi, ozon tabakasının delinmesi, asit yağmurları ve hava kirliliği gibi çevremiz ve bunun sonucunda gezegenimizdeki hayat için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Birçok mühendis ve bilim adamı, bu küresel sorunların çözümünün, mevcut fosil yakıt sisteminin yerine, Hidrojen Enerji Sistemine geçilmesi ile mümkün olabileceği konusunda hemfikirdirler.

Hidrojen çok etkili ve temiz bir yakıttır. Yanması sonucunda ortaya çıkacak ürünler kesinlikle sera gazı, ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler, asit yağmurlarına sebep olacak maddeler ve hava kirliliği yaratmayacaktır. Hidrojen, yenilenebilir enerji kaynaklarından (örneğin: Güneş Enerjisi) üretilirse, bunun sonucunda hiçbir zaman değişmeyecek, kalıcı bir enerji sistemi kurulmuş olacaktır.

Bununla beraber, sentetik fosil yakıt sistemi gibi, fosil yakıt dönemi sonrası için teklif edilen başka enerji sistemleri de mümkün olabilir. Bu sistemde sentetik benzin ve sentetik doğal gaz, bol kömür rezervlerinden
üretilecektir. Bu da mevcut fosil yakıt sisteminin devamını sağlar.

Fosil yakıt sisteminin yerini alabilecek iki enerji sistemi (güneş-hidrojen enerji sistemi ve sentetik fosil yakıt sistemi) mevcut fosil yakıt sistemi ile üretim maliyetleri, çevreye ve hayata zararları, ve kullanma verimliliklerine göre karşılaştırılmıştır. Sonuçlar gösteriyor ki güneş-hidrojen enerji sistemi sağlıklı bir gelecek sağlamak için en iyi enerji sistemidir, ve 21. yüzyılın bitiminden önce fosil yakıt sisteminin yerini alacaktır.

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN