HOMEOPATİ

Homeopati nedir?

Yunanca "benzer" anlamındaki Homoiosis kelimenin türevi olan homeopati, benzeri benzer ile tedavi eden tıp yöntemidir. Yani, bir hastalığı onun semptomplarına benzer sonuçlar üreten bir madde ile tedavi etmektir. Güncel tıp anlayışı, semptomların hastalığın doğrudan bir göstergesi olduğu inanır. Buna karşılık homeopati, semptomları vücudun hastalığı yenme sürecinde gösterdiği tepkiler olarak değerlendirir ve bunu bastırmak yerine kışkırtma yoluna gider.

Homeopati, esasen hastaya sağlığına kavuşması için vücudun doğal iyileştiricini güçlerini harekete geçiren ilaçlarla yardımcı olan doğal bir iyileştirme sürecidir. Hastalığı tedavi etmekten çok, hastayı tedavi etmek üzerinde yoğunlaşır.

Homeopatinin ilkelerinden biri, hastalığa verdikleri tepkilerde insanların ruh hallerine göre farklılık göstermeleridir. Bu nedenle bir homeopat, belirli bir hastalık için aynı reçeteyi her hastaya otomatik olarak uygulamaz. Bunun yerine, hastanın özgün durumunu ve tepkilerini saptamaya ve daha kişisel bazda reçete yazmaya çalışır. Aynı hastalığa yakalanmış kişiler genellikle farklı ilaçlara gereksinim duyarlar. Öte yandan, başka bir grupta yer alan ve farklı hastalıklardan yakınan bazı hastalar da, aynı ilaçtan yarar görebilirler.

Homeopati içinde, "spesifik" olarak bilinen bazı maddeler vardır. Bu maddeler, kişilerin özgün durumlarından bağımsız olarak bazı rahatsızlıklar üzerinde teraputik etki gösterirler. Dünya genelinde çürüklerin tedavisinde kullanılan Arnica bunlara en iyi örnektir.

Homeopati bundan 200 yıl önce Alman araştırmacı Dr.Samuel HAHNEMANN tarafından tanımlanmıştır. Eski yunancadan Homeios = benzer vede Pathos = çekilen acılar anlamına gelen iki kelimenin birleşiminden ortaya çıkan HOMEOPATİ dilimize -benzer çekilen acılar - olarak tercüme edilebilir.

Dr.Hahnemann HOMEOPATİ'yi 'Benzerlikler Kanunu' üzerine kurmuştur. Aslında bu Hahnemann'ın görüşleri ilk kez M.Ö.500'de Eski Yunan hekimi Hipokrat'ın ifade ettiği 'benzerin benzeri tedavi edeceği' prensibinin yeniden keşfidir.

Similia Similubus Curentur

Homeopati, hastalığı değil, hastayı tedavi eder. Hastalıklar her bireyde farklı belirtiler verirler. Dolayısıyla homeopatik tedavide hastaların belirtileri ön planda toplanır ve bu verilere göre homeopatik yöntemlere göre özel hazırlanmış preparatlar - remed - kullanılır.

Homeopatide - hayvansal - bitkisel - mineral - kökenli 2500 adet farklı maddelerden elde edilen preparatlar kullanılır. Bu remedler belli homeopatik yöntemlerle çok ufak dozlara kadar sulandırılıp dinamize edilerek kullanılırlar. Bu nedenle homeopatik remedlerin doğru kullanıldıklarında toksik tesirleri görülmemektedir.

Remedlerin seçimi ise, çok uzun yıllara dayanan deneylerle ortaya çıkmıştır. Saglıklı ve Duyarlı insanlarda yapılan deneylerde doğal maddelerin bir çok belirtileri - semptom - gözlenmiştir. Benzerin Benzeri tedavi edeceğine göre; bir doğal maddenin saglıklı ve duyarlı insanlarda meydana getirdiği semptomlar, hasta olan bireylerde izlendiğinde o maddenin homeopatik remedi belli bir protokol dahilinde kullanılmakta ve hastalık belirtileri ortadan kalktığı gibi bireylerin sağlık dengesi de sağlanmış olmaktadır.

Homeopati, bugün, doğu, uzak doğu ve batı ülkelerinde Hekim, Diş Hekimi ve Veteriner Hekimler tarafından giderek artan bir sıklıkla kullanılmakta ve ciddi eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir.

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN