İÇİNİZDEKİ ENERJİYİ KEŞFEDİN

? İlk Tanışma

? Reiki Nedir?

? Reiki'nin dereceleri

? Reiki'nin 5 prensibi

 

Reiki nedir?

"Reiki, Japonca bir sözcük olup "Evrensel Yaşam Enerjisi" anlamına gelmektedir. 2500 yıl önce yazılan Sanskrit kutsal metinlerinde de Reiki'den "dönen enerji topu" olarak söz edilmektedir. 19. yüzyılda, Japonya'da bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Mikao Usui tarafından, Reiki'nin tüm dünyaya yayılması için ilk adımlar atılmıştır.

Kelime anlamı olarak "Rei" Tanrı, "Ki" ise enerji demektir, Bugün Reiki'yi Tanrısal Yaşam Enerjisi veya Evrensel Yaşam Enerjisi olarak tanımlıyoruz.

Aslında hepimiz bu evrensel yaşam enerjisi ile doğmaktayız. Bizi çevreleyen evren de sonsuz bir enerji ile doludur. "Ki" enerjisi yaşayan her şeyin içinde akmaktadır. Aldığımız her nefesde enerji doludur. Bedenimizde de onu besleyen enerji kanalları "meridyenler? bulunmaktadır. Reiki ile enerjiyi ellerden bedene aktararak, gerek bedenimizde, gerekse onu besleyen enerji kanallarındaki tıkanıklıkları açarak tüm sistemimizin doğrudan enerji ile beslenmesini sağlayabiliriz. Reiki, enerji tıkanıklıklarının açılmasını, çakra merkezlerinin uyarılmasını, yaşam enerjisinin bedenimizden kolaylıkla akmasını sağlar."

Çakra Nedir?

"Çakra? sanskritçe?de tekerlek anlamına gelmektedir. Çakralar enerji bedeninde varolan enerji organlarıdır. Görevleri evrensel enerjiyi alıp bedenin kullanabileceği frekansa dönüştürmektir. Tıpkı bir trafo gibi çalışırlar. Bedenimizde yaklaşık 20.000 Çakra vardır. Reiki'de yedi temel Çakrayı kullanıyoruz. Her Çakra bir salgı bezine bağlıdır ve bu bezlere bağlı organları etkiler;

Birinci Çakra: (Kök Çakrası) Salgı bezi, böbrek üstü bezleridir.

İkinci Çakra: Yumurtalık, Prostat ve testis ile üreme organlarına bağlıdır.

Üçüncü Çakra: (Solar Phlexus) Sindirim sistemi, karaciğer, safra kesesi, pankreas ve otonom sinir sistemini etkiler.

Dördüncü Çakra: (Kalp Çakrası) Timus bezine bağlıdır, kalp, göğüs, kan ve dolaşım sistemini etkiler.

Beşinci Çakra: (Boğaz Çakrası) Tiroid bezine bağlıdır, duygu ve düşüncelerimiz boğaz çakrası yardımıyla rahatça ifade edilir.

Altıncı Çakra: (Üçüncü Göz) Tüm varoluşun sezgisel kavrayışı burada olur.

Yedinci Çakra: (Tepe Çakrası) Benliğimizin saf oluşunu, sınırsız bilinci burada hissedebiliriz.

Yaşam enerjisi fiziksel bedene, Çakra, Nadi ve Meridyenler vasıtası ile akar. Yaşam enerjisi vücuttaki organları ve hücreleri besler. Çakralarda blokajlar oluşup akış kesildiği zaman bedendeki salgı bezleri ve onlara bağlı organlar, fonksiyonlarını tam olarak yapamazlar ve fiziksel bedenimizde hastalıklar oluşmaya başlar.

Reiki'nin 5 prensibi

1. Bugün özellikle bugün kızma.

2. Bugün özellikle bugün endişelenme.

3. Hayatını dürüstçe kazan.

4. Yaşayan herkese saygılı ol.

5. Bugün şükran duygusu içinde yaşa.

Reiki'nin prensiplerini tam olarak hayatımıza yansıtır ve uygularsak, değişimin hayatın doğal yasası olduğunu kabullenir ve kendimizi her türlü zihinsel değişime hazırlarız. Değişime önce kendimizden başlar, hiçbir zaman başkalarını değiştirmeye uğraşmayız.

Çünkü biz her zaman kendi kendimizleyiz. Huzurlu ve mutlu olmak için sadece ve sadece kendimizi değiştirebilir ve de eğitebiliriz.

Olumsuz düşüncelerimizi değiştirip, hayatın bize getirdiklerini sevgiyle kabullenir, yaşamla savaşmak yerine onunla uyum içinde olmayı seçebiliriz. Önce kendimizi olduğumuz gibi sevip, bugüne kadar bilerek veya bilmeyerek yaptığımız tüm hatalarımız için kendimizi affedebiliriz. Affetmek bizi özgürleştirir ve hafifletir. Kendimizi çok iyi, güçlü ve huzurlu hissederiz. Sonra hayatımızda, kırgın, öfkeli olduğumuz tüm insanları affeder, özgür bırakır, onlarla aramızdaki tüm negatif bağları koparırız. Böylece sırtımızda taşıdığımız tüm olumsuz duygu ve düşünceleri sırtımızdan indirmiş oluruz. Dünya artık çok daha güzel ve sevgi doludur. Hayatımızca ne tür bir iyileşme istenirse istensin, tek çözüm daima ?SEVGİ?dir.

Karma Yasası nedir?

Her etkinin ona eşit ve ters yönlü bir tepkisi vardır. İşte bu "neden-sonuç" ilişkisini ortaya koyan yasaya "Karma Yasası'' denilmektedir. Karma yasası tekamül sürecimiz boyunca enerjinin dengelenmesini yöneten bir yasadır. Bir anlamda ''İlahi Adalet'i sağlayan bir dinamiktir" diyebiliriz, Karma'yı yaratan, yani dengelenmek üzere enerjiyi harekete geçiren niyetlerdir. Her niyetin bir sorumluluğu olduğu gibi, o niyetin meydana gelişindeki duygu ve düşüncelerin de bir sorumluluğu vardır. Eğer bu sorumluluk fark edilirse hangi niyetlerin, hangi sonuçları doğurduğunu farketme imkanı da kazanılmış olur.

Karma Yasası evrensel bir öğretmen niteliği ile insanlığa sorumluluğunu öğretmeye ve böylece insan tekamülünde, insanın kaderinin nasıl kendisi tarafından yaratıldığını anlatmaya çalışır.

Sevgiye, iyiliğe ve dostluğa dayalı faziletli duygu ve düşüncelerle oluşacak niyetler, insanın tekamülünde çok önemli birer etkendir.

Reiki?nin dereceleri

Dr. Mikao Usui sisteminde Reiki?nin dört derecesi bulunuyor:

Reiki-1: Bu derece Reiki?nin ilk inisiasyonu ile başlar. İnisiasyonun kelime anlamı başlamaktır. Bir kişinin Reiki uygulayıcısı olabilmesi için, bir Reiki master tarafından inisiye edilmesi gerekmektedir. Bu aynı zamanda, Reiki?nin ritüel bir törenidir.

Reiki-2 & Reiki-3: Bu derecede, değişik semboller ve uygulamalarla enerjinin daha kuvvetli olarak kullanılması ile renk ve taşlarla tedavi uygulamaları öğretilir. 3. derece, kişiyi master olmaya hazırlar. Bu seviyeye gelenek kadar çok uzun bir süre kendinizi zihnen ve ruhen buna hazırlamanız, sizi eğiten hocanızın çok sayıda seminerine katılmanız ve Reiki?yi devamlı kendiniz ve başkaları üzerinde uygulayarak yeterince deneyim yaşamanız gerekmektedir.

Master derecesi: 4. derece olan master inisiasyonu ile birlikte büyük bir sorumluluk yüklenilir. Bu seviyede ?Reiki master? başkalarını inisiye eder, ayrıca tüm bilgi ve birikimlerini doğru olarak aktarma mecburiyetindedir.

Günümüzde ?Reiki master? ları ve Reiki uygulayıcılarının sayısı yüzmilyonları aşmış halde ve hergün büyük bir hazla da artıyor. Çünkü günümüz dünyasının acil olarak bu şifa enerjisine ihtiyacı var. Gitgide zorlaşan yaşam koşullarından ve azalan sevgiden dolayı bir çok insan zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak hasta, kötümser ve negatif duygular içindedir. Çevre ile kendileri ile ve doğa ile olan ilişkileri bozulmuş huzuru bulmak için arayış içine girmişlerdir. Yaşamın pozitif yönde sürmesi, dünya barışının sağlanması için Reiki evrensel enerjisi bu kişlere bir sevgi ve şifa kaynağı olmaktadır.

Reiki hayatınızda nereleri değiştirir?

?Reiki, şifa gücünün aynı zamanda bir hayat felsefesidir. Bedendeki akışı sırasında tüm dokulara pozitif etki ederek, onları tedavi ederken enerji alanımızın vibrasyonunu arttırır ve bizi negatif duygu ve düşüncelerden arındırır.

Reiki, sevgi dolu ve pozitif bir enerjidir. Bu olumlu enerjiyi, içimizde yaşatır ve etrafımıza bu titreşimleri yayarsak, çok kısa zaman sonra önce kendimizin, sonra da etrafımızdaki kişilerin yavaş yavaş değiştiğini ve çok daha olumlu, huzurlu bir hayata adım adım geçtiğimizi görürüz. Çünkü hayatımızda ne ekersek onu biçeriz. Louise Hay ?Düşünce Gücü ile Tedavi? kitabında der ki: ?Ektiğiniz toprak bilinçaltınızdır. Tohum ise yeni olumlu düşüncelerinizdir. Bu günden sonra yaşayacağımız tüm yeni deneyimler bu tohumun içindedir. Tohumu yeni olumlu ifadelerle sularsanız kendinize duyduğunuz sevgi ve verdiğiniz değerin güneş ışığı gibi üzerinde parlamasını sağlarsınız.?

Reiki?yi uygulayan kişiler evrensel enerjiye sadece bir kanal olur. Evrendeki enerjiyi düşünce gücümüzle önce beynimizde, kalbimizde hissedip, sevgi ile besleyerek ellerimizden kendi vücudumuza veya başkalarının vücuduna aktarabiliriz. Reiki aktarımı ile içimizdeki kendi kendini tedavi güçleri harekete geçer. Çünkü her insan sadece kendi kendini iyileştirebilir. Bu nedenle, Reiki seansı sırasında, Reiki?yi hem veren, hem de alan kişi kendi kendine tedaviyi yaşamaktadır.

Reiki hiçbir zaman modern tıbbın yerini tutmaz ama birlikte kullanıldığında birçok bedensel, özellikle de zihinsel ve duygusal sorunun çözülmesine yardım olur.

Bu gün dünyada, bilhassa Amerika?da bir hastane ve klinikte, tamamlayıcı şifa yöntemleri (Reiki, akupunktur, meditasyon, yoga, vb.) modern tıp ile birlikte kullanılmaktadır.

Dünyaca ünlü kalp cerrahımız Dr.Mehmet Öz?ün son kitabı ?Şifayı yüreğinde Ara? bize konudaki çalışmaları ve sonuçlarını açıklıkla anlatmaktadır.

Reiki?yi herkes öğrenebilir ve uygulayabilir mi?

?Reiki herkes tarafından öğrenebilir, Reiki evrenseldir. Din, dil, ırk ayrımı olmaksızın, her yaşta ve her insan tarafından uygulanabilir. İnancımız ne olura olsun o çalışacaktır. Zihin, ruh ve beden bütünlüğünüzü sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN