OKULDA EKOLOJİ

Çevre eğitimi üzerine çalışmalar yapan kuruluşların ve kurumların öncelikle önem verdiği alan okullar. Çeşitli dönemlerde sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün, yerel yönetim ve merkezi yönetimin okullardaki çevre eğitimine yönelik birçok çalışması oldu.

Öğretim programı dışında eğitim seminerleri, konferanslar, pratik uygulamalar öğrencilerin egitimine katkı sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim planı için uygun gördüğü çevre eğitimi dersi ?Çevre ve İnsan?. Bu ders liseler, anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler ve fen liselerinde 9, 10 ve 11. sınıflarda seçmeli ders olarak öğretim planında yer alıyor. Okullar programda belirlenen koşullara uygun olarak bu sınıflardan herhangi birinde ?Çevre ve İnsan? dersini seçmeli ders olarak okutmakla yükümlü.

?Çevre ve İnsan? dersinin amacı, öğrencilere çevre bilgisinin bir sentez bilgisi olduğunun kavratılması, çevresel faktörlerin öğretilmesi, çevre ve sağlık ilişkisinin öneminin anlatılması, çevreyle ilgili haberleri yorumlama becerisinin verilmesi, çevreyi korumaya yönelik plan ve projeler üretmek için öğrencilerin teşvik edilmesi, afetlere karşı hazırlıklı olabilmek için yapılması gerekenlerin ve yapılabileceklerinin öğretilmesi başlıkları altında toplanıyor. Derste işlenmesi öngörülen konu başlıklarıysa; temel ekoloji bilgisi, yaşadığımız çevre, çevre ve sağlık, yapay çevre, afetler, nüfus hareketleri, sosyal çevre, bozulan çevrenin yeniden düzeltilmesi.

Birçok kuruluşun bu alanda yaptığı çalışmaların etkisinin görülebileceği bu program her ne kadar öğretim planında yer alıyor olsa da, çoğu okulda uygulanmıyor. Hatta bazı okullarda, öğrencilerin böyle bir seçmeli ders bulunduğundan haberi bile yok. Üstelik bu ders ?üniversiteye hazırlık? nedeniyle de tehdit altında. Öğrencilerin dersin okutulmasının öngörüldüğü sınıflarda, yoğunlukla üniversiteye hazırlık için çalışmaya motive edildiği düşünülse de, öğretmenlerin inisiyatifiyle bu sorunu aşmak mümkün olabilir.

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN