SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÇEVRE EĞİTİMİ

SİVİL toplum kuruluşları, özel şirketler, yerel yönetimler ve merkezi yönetim çevre eğitimi konusunda önemli bir rol oynuyor.

Türkiye'de doğrudan çevreyle ilgili kuruluşlar veya çevre eğitimi konusunda çalışmalar yapan birçok sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Çekül Vakfı, Çevko, TEMA Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Derneği WWF, Yerel Gündem 21 Gençlik Derneği ve daha birçok kuruluş bu alanda okullara, gençlere ve vatandaşlara yönelik projeler hazırlıyor.

Yeşil Adımlar Çevre Eğitimi Derneği'nin suyla ilgili çevre eğitim kitapçığı, karikatürlü çevre rehberi gibi eğitici yayınları var. Ayrıca ilköğretim çağındaki çocukların eğitmenleri için çalışma atölyeleri düzenliyor, lise dönemindeki öğrenciler için çalışmalar yapıyor, okullarda seminerler düzenleniyor, çevre eğitimi ile ilgili karikatür sergileri gerçekleştiriyor.

YAÇED ayrıca Çevre Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte öğretmenlerin çevre eğitiminde nasıl değerlendirme yapabilecekleri konusunda yürütülen çevre eğitimi projesinde de yer alıyor. Derneğin Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çevre kitaplığı oluşturma girişimleri de var. Konya'da ve İznik'te çevre kitaplığı oluşturulmuş durumda. "Adalar Geri Kazanıyor" gibi bölgesel çevre eğitimine yönelik projeler de YAÇED tarafından yürütülüyor.

TEMA Vakfı çevre eğitimi konusunda okullara ağırlık veriyor. Birçok kamusal kuruluşla birlikte yürüttüğü çalışmaların sonucunda okullardaki ders kitaplarına erozyonla ilgili bölümler eklendi. Vakıf ayrıca yaz okulu olarak bir haftalık doğa ve erozyon eğitim kampı düzenliyor. Yayınla eğitim de vakfın çalışmaları arasında yer alıyor. TEMA, TÜBİTAK'la beraber çevre eğitimi üzerine bir kitap hazırladı, kitapta yer alan bilgiler CD olarak da elde edilebiliyor. Vakıf eğitmenlere yönelik eğitim çalışmalarında ağırlıklı olarak erozyona yer veriyor.

Çekül Vakfı, Bizim Ülke yaz okullarında çevre eğitimi veriyor. Çevre seminerleri düzenliyor. Okullarda da Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortak çevre eğitimi etkinlikleri gerçekleştiriyor. Çevre Eğitimi amaçlı yayın da Çekül Vakfi'nın çalışmaları arasında. Doğal Hayatı Koruma Derneği WWF, gönüllüler için çevre eğitim kılavuzu hazırladı. Kılavuz çocuklara yönelik olarak kolay anlaşılabilir şekilde hazırlandı. Gönüllülerle birlikte kendi bölgeleriyle ilgili olarak yapabileceklerine dair eğitim projesini de yürüten DHKD, devlet okullarında kullanılabilecek, ağırlıklı olarak Fen Bilgisi öğretmenleri ve ilgili diğer öğretmenlere yönelik rehber kitapların hazırlanması konusunda da çalışıyor. Dernekle, çevre eğitimiyle ilgili Fen Bilgisi öğretmenlerinin birlikte gerçekleştirdiği bu eğitim programını oluşturma çalışmaları için iletişimi güçlendirmek amacıyla cevre-egitimi@yahoogroups.com adlı bir elektronik posta grubu var. Dernek bir de Kukumav Çevre Eğitimi Bülteni'ni yayımlıyor.

Bu kuruluşların dışında bütün Türkiye'de ulusal veya yerel ölçekli olarak çevre eğitimi üzerine çalışma yapan pek çok kuruluş var. Sivil toplum kuruluşları çalışmalarını yürütürken genellikle diğer STK'larla ya da kamusal kuruluşlarla ortak hareket ediyor. Yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması ve katılımın artırılması için önemli etkenlerden biri ortak çalışma alanları yaratmak.

İstanbul'da çevre eğitimi konusunda çalışmalar yapan diğer bir kuruluş da İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Belediye'nin Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı birimi okullarla birlikte ambalaj atıklarının ayrıştırılması ve ağaçlandırma üzerine çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda okullarda çevre eğitimi konferansları düzenliyor. Bu birim, bir de ısı ve enerji kullanımına dair bir kitapçık hazırladı.

Çevre eğitimiyle özel sektör de ilgileniyor. Örneğin; Procter&Gamble firmanın çevre eğitimiyle ilgili yurtdışında yaptıklarıyla ilgili bir rapor hazırladı ve Çevre Bakanlığı'na rapordan hareketle bir öneri götürdü. Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'yla aralarındaki protokol doğrultusunda bu öneriyi Milli Eğitim Bakanlığı'na sundu. Firma da bunun üzerine DHKD WWF ile birlikte çevre eğitimi yardımcı ders kitabı hazırladı. Firma bu kitabın ülkeler arasındaki benzerlik dolayısıyla Venezüella, Filipinler ve Meksika'da yürüttükleri çalışmalar sonucunda yayımlanan kitapla aynı içeriğe sahip olduğunu söylüyor. Firmanın hazırladığı kitap, eğitmenleri eğitmeye yönelik. Kitaptaki örneklerin sınıfta değerlendirilmesi yoluyla yapılacak deneyler, kitabın içeriğini oluşturuyor. Ülkemizde yapılan çalışmalar genel olarak seminerler yoluyla çevre eğitimi, çevre eğitimi kamplarının düzenlenmesi, çevre eğitimine yönelik bilgilendirici veya rehber kitapların hazırlanması, okul öğretmenlerinin konu hakkında eğitim alması veya bilgilendirilmesiyle gerçekleşiyor.

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN