SORGUN ORMANI DEKLARASYONU..

Sayın Duyarlı Yurttaşımız,

Bildiğiniz üzere, Side-Sorgun Ormanı?nda planlanan Otel ve Golf Alanı Projeleri ile, bu MÜSTESNA DEĞERİN geriye gelmeyecek bir şekilde YOK EDILMESİ gündemdedir. iki yıldır konuya duyarlı üyelerimizden oluşan bir ekip ile oluşturduğumuz "YEREL HAREKET" olan Side Doğa Gönüllüleri ve Manavgat Sivil Toplum Platformu olarak, bu yanlışın önüne geçmeye çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar 170 bin imza toplayarak, gösteri ve sanat etkinlikleri yaparak ve konuyu çeşitli platformlar ile birlikte Cumhurbaşkanımıza kadar götürmüş durumdayız. Tüm bu çabalarımızın olumlu etkilerine rağmen, Turizm Bakanlığı?nın elindeki yasal yetkiler karşısında, projenin uygulanması henüz iptal edilmemiş ve yavaşlamış da olsa devam etmektedir. Kritik bir "ağaç kesim riski mevsimi"ne girdiğimiz şu günlerde, konuyu daha da geniş bir platforma taşımak ve henüz yeterince anlaşılmamış olan boyutlarının anlatılması için, ekteki DEKLARASYON ile paket haline getirdiğimiz bir BİLGİ DOSYASI hazırladık.

Sizden beklediklerimizi, su seçeneklerle özetleyebiliriz:

1- Ekteki bir sayfalık duyurumuz ile konu hakkında ön bilgi edinebilirsiniz.
2- Web sayfamızı ziyaret ederek konuyu daha yakından inceleyebilirsiniz.
3- Talebiniz üzerine size daha geniş olan ??BİLGİ DOSYASI'?nı iletebiliriz.
4- Bu bilgi ve dosyalarla, (gerekli gördüğünüz taktirde) konuyu mail ile özel ve yakın çevrenize duyurabilirsiniz,
5- Web sayfamızdaki imza ve destekleme çalışmalarımıza katılabilirsiniz. Bu şekilde; Konu hakkında oluşturmak istediğimiz geniş KAMUOYU DUYARLILIGI ve DESTEĞİ hareketine katkı sağlayabilirsiniz...

Özet olarak AMAÇ ve DILEĞİMİZ; Sorgun Ormanı katliamı konusunun BASİT BIR ÇEVRE OLAYI VE KARŞIT HAREKETİ OLMADIĞI ve mevcut şartlar içinde bir oldu-bitti yapılarak, henüz tartışmaları ve hukuk süreci devam etmekte olan olayın, yoğun bir AĞAÇ KIYIMINA GİDILMESİ halinde, çok daha başka boyutlara varabileceğinin uyarısını şimdiden yapmaktır. Böylece "günah bizden gidecek" ve böylesine hassas bir konunun GÜNAHI-VEBALİ ve KABAHATI, ilgili kollektif sorumluların üzerinde kalacak ve konu daha çok uzun yıllar tartışılacaktır.

Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Side Doğa Gönüllüleri
Sorgun/ Ekim Deklarasyonu


SİDE - SORGUN ORMANI TAHRİP EDİLEMEZ ÇÜNKÜ:

1- SORGUN SIRADAN BİR ORMAN DEĞİLDİR
? Roma devirlerine kadar uzanan bilinen bir tarihi geçmişi vardır
? Ağaçlarla birlikte özgün ve zengin bir ekolojik yapıyı asırlardır yaşatmaktadır
? Çevresel değeri olan çeşitli bitki ve canlı türlerini bünyesinde barındırmaktadır

2- YEREL SOSYAL DEĞERİ ÇOK YÜKSEKTİR
? Yöre Halkının sürekli olarak kullandığı bir mesire yeridir
? Yerel yaşam ve kültür birikiminde önemli bir yere sahiptir
? Yerel halkın çevre bilincinde özel bir yeri vardır

3- YEREL ÇEVRESEL DEĞERİ ÇOK YÜKSEKTİR
? Bölgedeki erozyon ve kumul hareketlerine karşı önemli bir fonksiyona sahiptir
? Yerel atmosfer kalitesi ve mikroklima oluşumuna özel bir katkısı vardır
? Deniz, ırmak ve göl ile çevrelenmiş özel bir konuma sahiptir

4- ULUSAL ÇEVRESEL DEĞERİ ÇOK YÜKSEKTİR
? Ülkesel doğal değerler içinde özgün bir isme ve literatüre sahiptir
? Nesli tükenen nadir ve özgün bir Anadolu ormanı örneği niteliğindedir
? Side antik yerleşkesinin çekirdeği ve bilimsel değeri olan ekolojik bir unsurudur

TAHRİP EDİLİRSE NE OLUR?

1- MEVCUT DENGELER OLAĞANÜSTÜ BOZULUR
* İç bölgelerdeki küçük Turizm işletmelerinin Plajı ve Ormanı yok olacaktır
? Tahrip eylemi kaçınılmaz olarak Ulusal ve Uluslar arası piyasaya yansıyacaktır
? Çevre unsuru ile birlikte Golf işletmelerinin konumu da sorgulanacaktır
? Halihazırdaki tepkiler katlanarak çoğalacak ve ?Milli Sorun? haline gelecektir

2- ÇOK KÖTÜ BİR ÇEVRE KATLİAMI ÖRNEĞİ YARATILIR
? Doğal bitki örtüsü nitelik olarak yerine
konamayacağı için orman ölecektir
? Geriye dönüşü olmayan bu eylem ?bindiğimiz dalın kesilmesi? niteliğindedir
? Golf uğruna müstesna bir ormanın yapay yeşile dönüştürülmesi örneği oluşacaktır

3- TÜRKİYE VE TURİZM İMAJIMIZ BÜYÜK ÖLÇÜDE ZEDELENİR
? Dünyanın ekolojiye daha fazla değer verdiği çağımızda Ülkemiz bir yara alacaktır
? Uluslar arası çevre literatürüne ?kötü örnek? olarak kaydedilecektir
? Gelişen Turizmimizde onarılamaz bir çevresel yara açılmış olacaktır

4- TARİHE KARŞI KİMSE HESAP VEREMEZ HALE DÜŞÜLÜR
? Henüz 20 yıl önce niyetlenilerek iptal edilmiş olan Golf Projesi ısrarla yenilenmektedir
? Gelişen Türkiye?nin tarihinde bir ?kara leke? ve ?vicdan erozyonu? olayı yazılmaktadır
? Bu durumda Çocuklarımıza ve Torunlarımıza kimse mazeret gösteremeyecektir

NE YAPILMALI ?

1- TURİZM BAKANLIĞI KONUYU TEKRAR DEĞERLENDİRMELİ
? Turizm Bakanlığı konuyu dar bir çerçeveden çıkartarak yeniden değerlendirmelidir

2- GOLF PİYASASI DURUMUN ÖNEM ve ACİLİYETİNİN FARKINA VARMALI
? Yeni geliştirilen Golf Sektörü konuyu derhal geniş bir perspektifte ele almalıdır

3- GENEL TURİZM PİYASASI DURUMU İYİ DEĞERLENDİRMELİ
? Sorgun Ormanı ?Doğal Sit Alanı? olarak Turizm gelişimine bir örnek olabilmelidir

4- SAĞDUYU SAHİBİ HERKES KONUYU İNCELEYEREK DESTEK VERMELİ
? Kapıya dayanan ?ağaç kesimleri? başlamadan konu hızla doğru zemine taşınmalıdır

Tek bir ağacın bile pazarlığı yapılamaz?

SİDE DOĞA GÖNÜLLÜLERİ / Ekim 2005
www.sorgun.org
mail@sorgun.org

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN