TERİMLER SÖZLÜĞÜ

amino asit: Amino asitler proteinleri oluşturmak üzere birleşirler. Vücutlarımızda sentezle yapılamayan ve beslenme yoluyla alınması gereken sekiz amino asit vardır.

anjina pektoris: Kalp kaslarına yetersiz kan sevkiyatmm neden olduğu çaba veya stresle göğüs ağrısı

anjiogram: Boya enjeksiyonunun ardından yaratılan, kalp kan damarlarının diyagramı

antioksidan: Oksitlenmeye yol açan unsurları yok eden herhangi bir madde. Antioksidanlar serbest radikal yok edicileridir. C ve E vitamini, beta-carotene ve enzim aktivatörü Qıo antioksidanlara örnektir.

ateroskleroz: Kan damar çeperinin içindeki yavaş yavaş artan yağ ve nihayet kalsiyum tortusu. Bu kalp krizi, nefes darlığı ve kalbe bağlı ani ölümün mutat önceden hazırlanmış nedenidir.

çoklu-doymamış yağlı asitler: Yalancı safran yağı veya margarinlerde bulunanlar gibi iki veya daha fazla çifte doymamış bağları olan bir yağlı asit.

DNA: DNA hücre içindeki genetik materyali oluşturur ve kalıtımla geçer. DNA sağlık ve hastalığın kontrolünde önemli bir rol oynar.

endotelyal hücreler: Kan damarlarının, kalbin ve lenf damarlarının içini kaplayan tek hücre katmanı

Enzim: Enzim katalizör olan bir proteindir. Vücut içindeki kimyasal süreçleri hızlandırır.

epidemiyoloji: Görünüşte sağlıklı olan büyük bir grubun, beslenmede E vitamininin alımı gibi bazı karakteristikleri-nin ölçümlendiği hastalık dağılım incelemesi. Büyük bir grup insanı etkileyen epidemik (salgın, yaygın) kelimesin-den alınmıştır.

epitelyal hücreler: Deri gibi bir yüzeyi kaplayan ve koruyucu bir rol oynayan tek hücre katmanı.

gen: Bir gen proteinin sentezinden sorumlu temel kalıtımsal bir birimdir ve DNA'yla ilişkilidir.

glutatyon: Amino asit glutamine, giycine ve cysteine'in her birinden bir molekülle oluşan sülfür içeren bir tripeptide. Vücutlarımızda, özellikle akciğer ve gastrointestinal nahi-yedeki en önemli antioksidanlardan birisidir.

hipertansiyon (yüksek tansiyon): Koroner kalp kastalığını işaret edebilen kan basıncı yükselmesi.

hormon: îç salgı bezleri tarafından çok az miktarlarda üretilen ve organların ve diğer bezlerin aktivitelerini kontrol etmek için vücutta dolaşan bir kimyasal.

Kalp-damar hastalığı: Kalp krizi ve felçle sonuçlanan kalp ve dolaşım sistemi hastalığı.

karsinojen: Vücuda girdiği zaman kansere neden olma potansiyeli taşıyan kimyasal bir madde.

kolesterol: Bütün hayvanlarda bulunan bir sterol ve hücre zarımn vazgeçilmez bir ögesi. LDL (kötü) kolesterol yağlı tortuları oluşturabilir ve HDL (iyi) kolesterol bu oluşumları engelleyebilir.

koroner kalp hastalığı: Genellikle atherosderosis'e bağlı olacak, kalbe kan taşıyan damarların hastalığı yoluyla oluşan durum.

iipid: Lipid yağ ve yağlı asit içeren herhangi bir madde için Kullanılan biyolojik bir terimdir.

metabolizma: Bir organizma içinde vuku bulan, hızlı veya yavaş olabilen kimyasal reaksiyonlar. Karmaşık organik bi-aeşimleri basit bileşenlere ayırmayı içerir.

anikro besin: Sağlığımızı korumak için beslenme yoluyla al-inamız gereken bir vitamin, mineral veya eser eleman.

mutasyon: DNA'daki, depolanmış bilgiyi değiştiren bir değişim. Mutasyonlar evrimsel değişimin temelidir. Normal olarak her zaman olmaz, fakat oran, hücreleri serbest radi-kallere maruz bırakmak suretiyle artırılabilir. Eğer bir ınutasyon kötücülse, etkileyen unsura carcinogen denir.

oksitlenme: Bir atom veya moleküle oksijen ilave olması weya bir atom veya molekülden bir elektronun çıkması. Ok-srtlenme bir elmanın kızarması veya oksijene maruz bırakılan şarabın sirkeleşmesi ya da pasın oluşması gibi reaksiyonları etkiler. Antioksidanlar oksitlenmeyi önler.

omega-3 yağlı asitleri: Omega-3 yağlı asitleri balık yağla-nnda, keten tohumunda, kanola yağında ve soya fasulye-ande bulunur. Çoklu-doymamış yağlı asitler bir diğer önemli ailesi omega-6 yağlı asitleridir.

patoloji: Hastalıkların, özellikle hastalığın sonucu olarak dokular ve organlardaki değişimlerin incelenmesi.

serbest radikal: Serbest radikal bir veya daha fazla eşleşmemiş elektrona sahip herhangi bir atom veya moleküldür, îçi-«izde sürekli hücrelere, HDL kolesterola ve DNA'ya zarar laererek tepkide bulunurlar. Antioksidanlar onlarla savaşır.

standart içki: lOmg alkol içeren standart alkollü içki.

trans-fatty asitler (yağlı asitler): Trans-fatty asitler bazı margarin ve şekerli galetaların üretiminde yağlı asitlerin hidrojenle birleşimi sırasında oluşur. 20. yüzyılda trans-fatty asitlerin tüketimi dramatik şekilde yükselmiştir ve şimdi yağ alımımızın %10-15'ini oluşturmaktadır. Bu sentetik yağlı asitler iltihap yapıcıdır ve alerjik durumlarla ve bir dizi dejeneratif hastalıkla ilgileri olabilir.

trigliserid: Bir giycerol molekülü ve üç yağlı asit molekülü arasında oluşan bir bileşim. Çoğu yağlar trigiyceride veya giycerol ve yağlı asitlerin bir bileşimidir.

vasküler: Vücutta kan taşıyan damarlarla ilgili.

vitamin: Birçok yiyecek maddesi ve desteklerde bulunan maddeler. Hayatın sürdürülmesi için elzem. Vitamin eksikliği, eksiklikten dolayı oluşan bir hastalıkla sonuçlanabilir ve antioksidan düzeye ulaşmak için orta seviyede bir miktar gereklidir.

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN