TIPTA ORTAKLIK

DOĞADAN giderek uzaklaştığımız günümüzde konvansiyonel tıp (modern tıp) doktorları, doğal bitkiler ve yöntemlerle tedaviyi temel alan tamamlayıcı tıp uzmanlarıyla elele çalışmaya başladı. Vücudu iyileştirmek için hasta olan bölgeye yoğunlaşan ve bu anlamda bedeni parçalara ayırarak tedaviyi yöntem benimseyen modern tıp, bu yüzden tek yönlü gelişti. Ama ne kadar gelişirse gelişsin bir parçayı iyileştirmek yeterli olmadı ve bu kez sentetik ilaçlarla kendi yarattığı sorunu bile çözemeyecek duruma geldi. Sonuçta çevreyi, doğayı bir bütün olarak gören ve sorunları parçalara bakarak değil, bütündeki dengeye bakarak çözmeye çalışan doğal şifa yöntemleriyle ortaklık kurmakta buldu. Modern tıp artık doğal şifa yöntemlerini batı tıbbının tamamlayıcısı olarak ele alıyor. Bu ortaklığın gücü, bazı temel noktaların iki kesim tarafından da keşfedilmesinde yatıyor.

Bu temel noktalardan en önemlisi; yapılan uygulamalarda, bütünlükçü bir yaklaşımın olması gerektiği. "İnsan bir bütün olarak görülmeli ve tedavi edilmelidir" mantığıyla hareket ediliyor. Bütünlükçü yaklaşımda, kişinin fiziksel, duygusal ve ruhsal yapısı, aile, kültür ve yaşanılan çevre gibi faktörler göz önüne alınıyor. Sağlık ve iyilik için hastalığın tedavisi, işin sadece bir bölümünü oluşturuyor. Sağlık uzmanları hastalığın semptomlarını (belirtilerini) ortadan kaldırmak için değil, kişinin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyor.

Kişilerin kendi hastalıkları konusunda sorumluluk taşıması ve sağlık bakımı için elinden geleni yap-ması gerektiğini savunan ortak tıp hareketi, hastalıklarıyla ilgili tüm bilgileri kişilere veriyor. Bunun altında "kişi kendisini çok iyi tanır ve yapması gerekenleri iyi bilir" fikri yatıyor.

Hastalıkların tedavisinde en zararsız yöntem uygulanıyor. Tıp doktorları ve tamamlayıcı tıp uzmanları etkili ve güvenilir sonuçlar için elbirliği içinde kişinin optimum sağlığı için çalışıyorlar. Ancak tıp doktorlarının yanında destekçi ve tamamlayıcı olarak yer alabilmek için teori ve pratikte uzmanların bilgili ve eğitimli olması gerekiyor.

İki ana yöntem

Modern tıp ve doğal şifa yöntemlerini uygulayan tamamlayıcı tıp yöntemleri arasında önemli farklılıklar var. Bugün her ne kadar bazıları doğal yöntemleri alternatif tıp olarak adlandırsa da, bu yöntemler artık modern tıbbın tamamlayıcısı olarak görülüyor.

Redüksiyonizm: Bu yöntemde herşey parçalara ayrılır ve gruplanarak kategorize edilir. Bu yaklaşıma göre herşey birbirinden bağımsız işler. Örneğin; hastalığın sadece bir organ ya da bölgeyi etkilemesi gibi. Modern Batı, bilimi kategorize eder, nesnelleştirir ve doğru cevabı arar. Sadece tek doğru olabilir ve mutlaka tek sonuç olabileceği anlayışı yalnız bir tarafın üstünlüğünü sağlar.

Bütünlükçülük(Holism): Bütünlükçülükte, kişi bir bütün olarak görülür. Bireyin kendine ait özellikleri vardır ve birey bunları farklı şekillerde gösterebilir. Tek bir doğru yoktur. Bir çözüm ya da bakış açışı ile kısıtlı kalmadan, farklı perspektiflere de yer verilir. Gerçek durağan değil, her an değişim halindedir ve her şey anda yaşanır.

REDÜKSİYONİZM BÜTÜNLÜKÇÜLÜK

Kategorize etmek Bireyselleştirmek

Objektif bakış Kişisel bakış

Tek doğru Birçok doğru

Hiyerarşik yaklaşım İşbirlikçi yaklaşım

Karşıtlık Tamamlayıcılık

Görmek inanmaktır İnanmak görmektir

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN