TM Transandantal Meditasyon

"Doğal Yasanın bilgisi ve Doğal Yasaya dayanan programlar sayesinde herşey mümkündür."

Maharishi Mahesh Yogi

Transandantal Meditasyon Programının kurucusu

Maharishi Mahesh Yogi bilinç alanında büyük bir öğretmen ve dünyanın en önemli bilim adamı olarak tanınmaktadır. Maharishi dağınık bir halde olan, binlerce yıllık Veda Metinlerini, teorisi ve uygulamalarıyla gerçek değerine kavuşturmuş, tam bir bilinç bilimi olarak yeniden düzenlemiştir.

Maharishi'nin Veda Bilimi ve Teknolojisi insan bilincinde Doğal Yasanın tüm potansiyelini ortaya çıkarmakta, bu sayede hayatın her alanı gelişmektedir.

Maharishi'nin Veda Bilimi ve Teknolojisinin zihin alanındaki tekniği olan Transandantal Meditasyon Programı, insanın kendisini geliştirmesi için dünyada en yaygın şekilde uygulanan ve üzerinde en fazla araştırma yapılan bir programdır.

Maharishi'nin önderliğinde dünyanın her tarafında Maharishi Veda Üniversiteleri ve Maharishi Veda Okulları kurulmaktadır. Bu okullarda eğitilen öğrenciler bilinçlerinde Doğal Yasaya hakim olacaklarından, insan hayatı Doğal Yasayla uyumlu hale gelecektir. Sonuçta hayatın her alanına ve her mesleğe mükemmellik kazandırılacak, her ülkede sorunları önleme yeteneğine sahip, Doğal Yasaya dayalı ve sorunlardan kurtulmuş hükümetler kurulacaktır.

Maharishi'nin kırkbeş yılda dünyada başardıklarına bir bakış (1957-2002)

1957: Maharishi dünya çağındaki Manevi Yeniden Doğuş Hareketini kurdu.

1957-1967: Maharishi bilinç alanında bilimsel araştırmaları başlattı ve yedi bilinç haline ışık tuttu.

1970: Maharishi'nin Transandantal Meditasyon programının yararlarını kanıtlayan ilk bilimsel araştırma, uluslararası bilim dergileri Science ve Scientific American'da yayınlandı.

1972: Mahrishi Dünya Planı'nı ilan etti. Yeni bir bilinç bilimi olan Yaratıcı Zeka Bilimini kurdu. Günümüzde dünyanın her tarafına düşüncenin ötesine geçiş mesajını ulaştıran, 40.000 Yaratıcı Zeka Bilimi öğretmeni mevcuttur.

1975: Maharishi Rik Veda'daki Doğal Yasanın canlı gücü olan Evrenin Anayasasını keşfetti. Veda Metinlerinin tamamında Rik Veda'nın yapılandırıcı harekete geçiren güçlerini ortaya çıkardı.

Maharishi Etkisi'nin bulunmasıyla, Maharishi bütün kıtalarda coşkuyla Aydınlanma Çağının Doğuşunu kutladı.

Dünyada birçok hükümetin yaptığı gibi, Hindistan'da Lok Sabha Maharishi'nin dünya çapındaki faaliyetlerini sıralayan bir bildiri yayınladı.

1976: Maharishi Aydınlanma Çağı Dünya Hükümetini kurdu. Bu hükümetin egemenliği bilinç alanındaydı, hükümet yetkisini Doğal Yasanın yenilmez gücünden almaktaydı.

Maharishi TM-Sidhi Programlarını öğretmeye başladı. Yogi Uçuşu sırasında kabaran iç mutluluk dalgaları, insanda zihin beden işbirliğini zirveye taşıyarak, dünya bilincine uyum getirerek her tarafa yayıldı.

1978: Maharishi 108 ülkede İdeal Toplum kampanyasını başlattı.

Maharishi Dünya Barışı Projesini yarattı. Dünyada en fazla karışıklıkların yaşandığı bölgelere Yogi Uçuşunu uygulayan gruplar gönderildi. Bu grupların kendi başlarına Transandantal Meditasyon ve TM-Sidhi programını uygulamaları sayesinde, şiddet olayları duruldu.

Maharishi hayatın her alanını mükemmelliğe ulaştırmak için, Hükümet, Eğitim, Sağlık, Savunma, Ekonomi, Yönetim, Yasa ve Düzen alanlarında Mutlak Teorilerini geliştirdi.

1980: Maharishi Rik Veda'nın kendi içinden çıkan ve kendi kendisinin ebedi yorumu olan Apauruşeya Bhaşya'yı gün ışığına çıkardı.

1981: Maharishi asırlar boyu dağılmış olan Veda Metinlerini, mükemmel bir bilim olan Maharishi'nin Veda Bilimi ve Teknolojisi şeklinde yeniden düzene soktu.

1984: 7000 Yogi Uçuşunu uygulayan kişiden oluşan bir grup, ilk kez Amerika'da, Iowa Eyaletinde Fairfield'de bir araya geldi. Toplantı sırasında yapılan bilimsel araştırmalar, Maharishi'nin tahminlerini doğruladı: Dünya nüfusunun yüzde birinin kare köküne eşit sayıda kişiden oluşan bir grubun, tek bir çatı altında Yogi Uçuşunun da dahil olduğu TM-Sidhi programını uygulamaları, dünyanın her tarafında olumlu eğilimleri güçlendirmekte, olumsuz eğilimleri ise azaltmaktadır.

1985: Hastalıklardan ve sorunlardan kurtulmuş bir uluslar ailesi yaratmak için Maharishi, Ayur Veda'nın, Gandharva Veda'nın, Dhanur Veda'nın, Sthapatya Veda'nın, Jyotiş'in taşıdığı bilginin tamlığına ışık tuttu.

1988: Tüm insanlığı içten ve dıştan yeniden yapılandırmayı hedefleyen Maharishi, Yeryüzünde Cenneti Yaratmanın ana planını açıkladı.

Her ülkede çatışmalardan uzak bir siyaset, sorunlardan kurtulmuş bir hükümet yaratabilmek için, Maharishi Yüce Siyaset Bilimini açıkladı.

1992: Maharishi'nin ilhamıyla yeni bir siyasi parti, Doğal Yasa Partisi kuruldu ve hızla dünyanın her tarafında yaygınlaştırıldı. Bu partinin hedefi ulusal yasaya Doğal Yasanın desteğini kazandırmaktır.

1993: Maharishi Küresel Raam Raj'ı ilan etti.

Yogi Uçuşu uygulayanların oluşturduğu bir grubun yaşatılmasıyla Doğal Yasanın desteğinin kazanılmasına dayanan Maharishi'nin Mutlak Hükümet Teorisi ve Hükümet için bir Grup formülü, siyasi açıdan Mozambik'te, bilimsel açıdan da Amerika'nın başkenti Vaşington'da düzenlenen bir toplantıda kanıtlandı.

Maharishi insan fizyolojisinde Veda ve Veda Metinlerini keşfetti. Bütün bilimlerin, bütün dinlerin, yaradılışın madde alanındaki çeşitliliğinin temelindeki birlik, fizyoloji düzeyinde keşfedilmiş ve kanıtlanmış oldu.

Maharishi Veda Üniversiteleri ve Maharishi Ayur Veda Üniversiteleri, her mesleğe mükemmellik getirmek, eğitimin her düzeyinde Doğal Yasaya hakim olunmasını sağlamak için dünyanın her tarafında Maharishi tarafından kuruldu.

1994: Maharishi sağlık ve savunma alanlarında korunma programlarını başlattı. Her ulusun ordusunda Yogi Uçuşu uzmanlarından oluşacak ÖNLEM KANADI'nın kurulmasıyla, ulusal yaşamın sağlığına kavuşması ve ulusun yenilmez bir savunma kalkanıyla korunması sağlanmaktadır.

1995: Maharishi Amerika'da, Japonya'da, Hollanda'da ve Rusya'da Maharishi Yönetim Üniversitesini kurdu, Şirketlerin Yeniden Canlandırılması Programını başlattı.

Hindistan'da, Madhya Pradeş Eyalet Meclisi, Maharishi Veda Üniversitesi demek olan, MAHARISHI MAHESH YOGI VEDİK VİŞVAVİDYALAYA'nın Madhya Pradeş'te kurulmasıyla ilgili bir kanunu oy birliğiyle kabul etti. Bu üniversite Veda ve Veda Metinlerinde mevcut bulunan Doğal Yasa'nın tam bilgisini vermektedir.

1996: Maharishi yeni bir sağlık sistemini, Maharishi'nin Sağlığa Vedalara dayanan Yaklaşımını kurdu. Bu sağlık sistemi, sağlığı bedenin iç zekası düzeyinden ele alarak hastalıkları önleyen ve tedavi eden, tam ve mükemmel bir sistemdir.

Maharishi, Doğal Yasayla Küresel Yönetimi kurmaya yönelik bir programı başlattı. Maharishi Vedik Vişva Praşasan kendini sorumlu hisseden bütün dünya vatandaşlarını, Halkların Birleşmiş Milletlerine katılmaları, dünyadaki tüm ülkelere yenilmezlik ve kendine yeterlilik getirmeleri çağrısında bulundu.

1997: Maharishi, yerkürenin her tarafındaki 12 Zaman Kuşağı Başkentleriyle birlikte, Doğal Yasayla Küresel Yönetimi kurdu.

Dünyayı Veda Yapı İlkeleri olan Sthapatya Veda'ya, Vastu Vidya'ya göre yeniden inşa etmek üzere, Maharishi Küresel İnşaat Şirketleri birçok ülkede kuruldu.

1997'nin Guru Purnima günü, Maharishi Küresel Gelişme Fonu, tüm dünyanın yeniden yapılanmasına gerekli para desteğini sağlamak üzere kuruldu.

1998: Veda ve Veda Metinlerinin tamamının, Devatalar ve bütün kozmosla birlikte her insanın fizyolojisinde yer aldığını keşfetmesi ve tarihe geçmesi nedeniyle, Prof. Dr. Tony Nader ağırlığınca altınla ödüllendirildi.

Kanal Maharishi - Maharishi Veda Vizyon Hindistan'a yayın yapmaya başladı. Kanal Maharishi'nin yayına girmesi Yeryüzünde Cennetin ışığını getirmiş, Veda Uygarlığının dönüşünü, barış ve mutluluk çağının doğuşunu sağlamıştır.

Sekiz uydudan dünyanın her tarafına yayın yapan, herkese kendi evinde ve ana dilinde Doğal Yasanın Tam Bilgisinin kapısını açan, Maharishi Açık Üniversitesi kuruldu.

1999: Maharishi Açık Üniversitesi Tam Bilgi, Maharishi Sthapatya Veda, Mükemmel Bir İnsan Yaratmak kurslarını yayınladı.

Dünyadaki sağlık sorunlarının önlenmesi ve tedavisi için, Veda ve Veda Metinlerinin İnsan Fizyolojisinde keşfine dayanan, Maharishi Veda Sesleri ve Titreşimleri tedavi programı başlatıldı.

2000: Maharishi elli yıl önce kendi öğretmeni Guru Dev'den aldığı ilhamla dünya çapındaki öğretisini bugüne kez, geliştirerek sürdürdü. Haziran ayından itibaren, Guru Dev'e ithaf ettiği Altın Jübile Kutlamaları (Svarna Jayanti) başladı.

Maharishi, sınırları olmayan bir ulus olan Dünya Barışı Küresel Ülkesini, dünyanın her tarafındaki barış sever insanların yurdu olmak üzere kurdu. Doğal Yasanın Tamamının ya da Tüm Doğa Yasalarının Birleşik Alanının bilimsel keşfine ve partikte kullanımına dayanan yeni bir yönetim bilimi, Dünya Barışı Küresel Ülkesinin Kuruluşuna temel teşkil etmektedir.

Dünya Barışı Küresel Ülkesinin ilk hükümdarı olan Majesteleri Raja Nader Raam, Maharishi'nin önderliğinde, dünya tarihindeki en önemli bilimsel bulgu olan, Veda ve Veda Metinlerinin İnsan Fizyolojisinde keşfini gerçekleştirmiştir.

Maharishi Fakirliğin ortadan Kaldırılması Programı dünyanın en fakir 33 ülkesinde uygulanmak üzere planlandı. Bu programa göre fakir ülkelerdeki tarım alanları ve mevcut iş gücü değerlendirilerek Veda Organik Tarımına göre yetiştirilecek tarım ürünleri, gelişmiş ülkelerde satılacak, hem dünyaya saf besinler sunulacak, hem de fakirliğe son verilecektir.

Dünyanın her tarafında gelenekleri ve doğa yasalarıyla uyumu geliştirmek için, Geleneksel Krallıkların Dünya Federasyonu kuruldu.

2001: Dünya Barışı Küresel Ülkesinin Hükümdarı Majesteleri Raja Nader Raam'ın hükümetinde yer alan 40 bakan törenle görevlerine başladılar.

Maharishi, dünyada tırmanan şiddet eğilimlerini, terörü ve savaş tehlikesini ortadan kaldırarak, dünya barışını devamlı kılmak için, Hindistan'da, Ganj nehri kıyılarında Yogi Uçuşunu uygulayan 40.000 Veda Panditinden oluşacak bir grubun en kısa zamanda kurulması çağrısında bulundu.

2002: Dünya Barışı Küresel Ülkesinin para birimi olan Raam Mudra, Amerika'daki Maharishi Veda Kentinde kullanılmaya başlandı.

Maharishi Mahesh Yogi bilinç alanında büyük bir öğretmen ve de dünyanın en önemli bilim adamı olarak tanınmaktadır. Maharishi dağınık bir halde olan, binlerce yıllık Veda Metinlerini, teorisi ve uygulamalarıyla gerçek değerine kavuşturmuş, tam bir bilinç bilimi olarak yeniden düzenlemiştir.

Maharishi'nin Veda Bilimi ve Teknolojisi insan bilincinde Doğal Yasanın tüm potansiyelini ortaya çıkarmakta, bu sayede hayatın her alanı gelişmektedir.

Maharishi'nin Veda Bilimi ve Teknolojisinin zihin alanındaki tekniği olan Transandantal Meditasyon Programı, insanın kendisini geliştirmesi için dünyada en yaygın şekilde uygulanan ve üzerinde en fazla araştırma yapılan bir programdır.

Maharishi'nin önderliğinde dünyanın her tarafında Maharishi Veda Üniversiteleri ve Maharishi Veda Okulları kurulmaktadır. Bu okullarda eğitilen öğrenciler bilinçlerinde Doğal Yasaya hakim olacaklarından, insan hayatı Doğal Yasayla uyumlu hale gelecektir. Sonuçta hayatın her alanına ve her mesleğe mükemmellik kazandırılacak, her ülkede sorunları önleme yeteneğine sahip, Doğal Yasaya dayalı ve sorunlardan kurtulmuş hükümetler kurulacaktır.

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN