Paylaş


DUYGUSAL ZEKA

Dr. Daniel GOLEMAN

Dr. Daniel Goleman, psikoloji alanında çığır açan bu kitabında, “EQ” nun “IQ” dan daha önemli olduğunu kanıtlıyor. “Duygusal zeka”yı, özbilinç, azim, dürtülerini frenleme, başkalarının duygularını paylaşabilme gibi özellikleri içeren bir zeka olarak tanımlıyor.

Araştırma bulgularına göre, duygusal zeka yoksunluğu, kişinin aile yaşamından mesleki başarısına, toplumsal ilişkilerden sağlık durumuna kadar bir çok alanda çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Ancak, Dr. Goleman’a göre, duygusal zeka doğuştan gelen bir özellik değil. İnsan beyninin yapısı dolayısıyla, çocuklukta alınan duygusal dersler ve yaşam boyunca alanında eğitim, davranış tarzını belirliyor.

Varlık Yayınları Tel: (0212) 522 69 24© 2017 WebNaturel Doğal ve Sağlıklı Yaşam
Efes TECHNOLOGy