Paylaş


RAJA YOGA MEDİTASYONU

RAJA YOGA MEDİTASYONU

Raja Yoga Meditasyonu, Brahma Kumaris Dünya Ruhsal Üniversitesi tarafından öğretilen bir meditasyon şeklidir. Zihnin içsel çalışmasını inceleyip, huzur, bilgelik, sevgi, denge ve mutluluk gibi benliğin öz niteliklerini yaşayabilmek için uygulanır. Uygulayanlar, zamanla zihinlerini sükunete kavuşturarak olumlu düşünceler yaratmada ve huzur ile gücün kaynağıyla iletişim kurmakta deneyim kazanırlar. Bunun sonucu olarak da, tüm insanlık aleminin işlemesini daha geniş açıdan bütünüyle izlemek ve anlamak mümkün olur.


Brahma Kumaris

© 2018 WebNaturel Doğal ve Sağlıklı Yaşam
Efes TECHNOLOGy