Paylaş


KAVA KAVA

KAVA KAVA

Kök şeklindeki gövdesinden yararlanılan bir Güney Pasifik biber bitkisi (Piper methysticum). Çok eski dönemlerde narkotik içki olarak kullanılıyordu. Ancak şimdi yatıştırıcı olarak yararlanılıyor. Etkin hammaddesi kavapiron. Ayrıştırılabilen bu madde, sakinleştiricilerle benzer etki yaratıyor. Ruh halinde değişiklik yaratabiliyor, görüşü bulandırıyor, kas koordinasyonunu bozuyor ve yüksek dozlarda alındığında hepatite (sarılık) neden olabiliyor. Bazı ilaçlarla zararlı etkileşim yaratıyor.

Kava kavanın yararları konusunda kuşku yok denecek kadar az. Son yıllarda gerçekleştirilen 7 deneyde anksiyete konusunda plasebodan daha yararlı olduğu görüldü.


/ JOURNAL OF CLıNICAL PSYCHOPHARMACOLOGY vol: 20, p: 84

© 2017 WebNaturel Doğal ve Sağlıklı Yaşam
Efes TECHNOLOGy