Paylaş


BEDEN PERKÜSYONU

Beden perküsyonuyla, elleri, ayakları ve tüm bedeni vurmalı çalgı gibi kullanarak müzik yapılmaktadır.

Bedenden ses çıkarma geleneği çok eski olmasına rağmen, sahnelere taşınması 20. yüzyılda gerçekleşmiştir. Nefes alışverişi dikkatin yöneltildiği ilk şey olup, çeşitli egzersizlerle beden gevşetilmektedir. Oyun, beste, doğaçlamalar ve benzeri uygulamalar yoluyla da bedenden sesler çıkarılmakta ve yeni sesler keşfedilmektedir.

Dokunma beden perküsyonunun çok önemli bir uzantısıdır. Dokunmak gündelik hayat içinde kaybedilen bir ihtiyacı, bedenle teması ve yeniden keşfini sağlamaktadır.

Grup ile yapıldığı için aynı zamanda grup farkındalığı da yaratmaktadır. Bu uygulama bireysel gelişim, eğitim, terapi gibi alanlarda başarı ile kullanılmaktadır.


Tugay BAŞAR

© 2018 WebNaturel Doğal ve Sağlıklı Yaşam
Efes TECHNOLOGy