Paylaş


DYNAMIC REBIRTHING

DYNAMIC REBIRTHING

Soluk Alarak Özgürleş (Dinamik Yeniden Doğuş)

'Yeniden Doğuş'ta beden, zihin ve ruh arasındaki dengeyi yeniden düzenleyen bir soluk alma yöntemi öğrenilir.

Tüm geçmiş medeniyetlerde çok çeşitli soluk alma teknikleri kullanılmıştır. Yeniden doğuş tekniği ise, 1970'li yılların Beşeri Gelişme Hareketi'nin önemli temsilcilerinden Leonard Orr tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem rahatlama, enerjinin akması, mevcut blokların çözülmesi, hayat enerjisinin tekrar serbest kalmasını sağlar. Enerjiyi yok eden hayat şeklinin belirtileri de yok olur.

'Yeniden Doğuş'un amacı asli soluk alma ritmimizi yeniden bulmak, öğrenilmiş soluk alma metotlarını çözmek ve doğal soluk almaya dönüştürmektir.© 2017 WebNaturel Doğal ve Sağlıklı Yaşam
Efes TECHNOLOGy