Paylaş


FRENOLOJİ

Frenoloji, insanın zihinsel becerileri ve karakter özelliklerini gösterdiği varsayımından hareket ederek kafatası yapısını incelemeye verilen isimdir.

Bu varsayımın öncüleri arasında Viyanalı doktor Franz-Joseph Gall (1758-1828) ile 19.yüzyılda Johann Kaspar Spurzheim (1776-1832) ve George Combe (1788-1858) sayılabilir. Frenoloji 20.yüzyıl başlarında bile popülerliğini sürdürdü ancak bilimsel araştırmalar sonucu tamamen yanlış olduğu kanıtlandı.

Frenolojinin beş ana prensibi vardır:

1) Beyin ruhun organıdır.

2) İnsanın zihinsel kudreti belirli sayıda birbirinden ayrı hassaya indirgenebilir

3) Bu hassalar doğuştan olup beyin yüzeyinde belirli bölgelere yerleşmiştir

4) Bu bölgelerin ebadı o insanda bu hassaların derecesini gösterir

5) Kafatası ile beyin zarı arasında yakın bir bağlantı olduğundan, kafatasını inceleyerek beyindeki bu bölümleri değerlendirmek olasıdır.

Bu tamamen asılsız , bilimsel olmayan ve gerçek dışı bir varsayımdır.


Anahtar Kelimeler


Tanım

,

zihin

,

beyin

,

varsayım

,

© 2018 WebNaturel Doğal ve Sağlıklı Yaşam
Efes TECHNOLOGy