Paylaş


GALİLE

Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü Galile' ye hasımlarından biri:

-Efendim, demiş. Kulaklarınız, bir insan için biraz büyük değil mi?

Galile: Doğru, demiş. Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama,

seninkiler bir eşek için fazla küçük sayılmaz mi?© 2018 WebNaturel Doğal ve Sağlıklı Yaşam
Efes TECHNOLOGy