Paylaş


YENİ ÇAĞ

YENİ ÇAĞ

Yeni Çağ, kişiyi ve toplumu ruhsal farkındalık yoluyla değiştirmeyi hedefleyen, geniş anlamıyla ruhsal, toplumsal ve politik unsurların birleşimidir. Yeni Çağ utopik bir vizyon, uyum ve gelişim çağıdır. Bazıları Yeni Çağı paganizm ve Gnostizmin yeniden ortaya çıkışı şeklinde yorumlamaktadır. Kişisel gelişim teknikleri ve bütüncül düşünce tarzı, sağlık, çevre, aile, çalışma, yöresel planlama ve dünya barışına yaklaşımları etkilemiştir.© 2018 WebNaturel Doğal ve Sağlıklı Yaşam
Efes TECHNOLOGy