Paylaş


TERİMLER SÖZLÜĞÜ

amino asit: Amino asitler proteinleri oluşturmak üzere birleşirler. Vücutlarımızda sentezle yapılamayan ve beslenme yoluyla alınması gereken sekiz amino asit vardır.

anjina pektoris: Kalp kaslarına yetersiz kan sevkiyatmm neden olduğu çaba veya stresle göğüs ağrısı

anjiogram: Boya enjeksiyonunun ardından yaratılan, kalp kan damarlarının diyagramı

antioksidan: Oksitlenmeye yol açan unsurları yok eden herhangi bir madde. Antioksidanlar serbest radikal yok edicileridir. C ve E vitamini, beta-carotene ve enzim aktivatörü Qıo antioksidanlara örnektir.

ateroskleroz: Kan damar çeperinin içindeki yavaş yavaş artan yağ ve nihayet kalsiyum tortusu. Bu kalp krizi, nefes darlığı ve kalbe bağlı ani ölümün mutat önceden hazırlanmış nedenidir.

çoklu-doymamış yağlı asitler: Yalancı safran yağı veya margarinlerde bulunanlar gibi iki veya daha fazla çifte doymamış bağları olan bir yağlı asit.

DNA: DNA hücre içindeki genetik materyali oluşturur ve kalıtımla geçer. DNA sağlık ve hastalığın kontrolünde önemli bir rol oynar.

endotelyal hücreler: Kan damarlarının, kalbin ve lenf damarlarının içini kaplayan tek hücre katmanı

Enzim: Enzim katalizör olan bir proteindir. Vücut içindeki kimyasal süreçleri hızlandırır.

epidemiyoloji: Görünüşte sağlıklı olan büyük bir grubun, beslenmede E vitamininin alımı gibi bazı karakteristikleri-nin ölçümlendiği hastalık dağılım incelemesi. Büyük bir grup insanı etkileyen epidemik (salgın, yaygın) kelimesin-den alınmıştır.

epitelyal hücreler: Deri gibi bir yüzeyi kaplayan ve koruyucu bir rol oynayan tek hücre katmanı.

gen: Bir gen proteinin sentezinden sorumlu temel kalıtımsal bir birimdir ve DNA'yla ilişkilidir.

glutatyon: Amino asit glutamine, giycine ve cysteine'in her birinden bir molekülle oluşan sülfür içeren bir tripeptide. Vücutlarımızda, özellikle akciğer ve gastrointestinal nahi-yedeki en önemli antioksidanlardan birisidir.

hipertansiyon (yüksek tansiyon): Koroner kalp kastalığını işaret edebilen kan basıncı yükselmesi.

hormon: îç salgı bezleri tarafından çok az miktarlarda üretilen ve organların ve diğer bezlerin aktivitelerini kontrol etmek için vücutta dolaşan bir kimyasal.

Kalp-damar hastalığı: Kalp krizi ve felçle sonuçlanan kalp ve dolaşım sistemi hastalığı.

karsinojen: Vücuda girdiği zaman kansere neden olma potansiyeli taşıyan kimyasal bir madde.

kolesterol: Bütün hayvanlarda bulunan bir sterol ve hücre zarımn vazgeçilmez bir ögesi. LDL (kötü) kolesterol yağlı tortuları oluşturabilir ve HDL (iyi) kolesterol bu oluşumları engelleyebilir.

koroner kalp hastalığı: Genellikle atherosderosis'e bağlı olacak, kalbe kan taşıyan damarların hastalığı yoluyla oluşan durum.

iipid: Lipid yağ ve yağlı asit içeren herhangi bir madde için Kullanılan biyolojik bir terimdir.

metabolizma: Bir organizma içinde vuku bulan, hızlı veya yavaş olabilen kimyasal reaksiyonlar. Karmaşık organik bi-aeşimleri basit bileşenlere ayırmayı içerir.

anikro besin: Sağlığımızı korumak için beslenme yoluyla al-inamız gereken bir vitamin, mineral veya eser eleman.

mutasyon: DNA'daki, depolanmış bilgiyi değiştiren bir değişim. Mutasyonlar evrimsel değişimin temelidir. Normal olarak her zaman olmaz, fakat oran, hücreleri serbest radi-kallere maruz bırakmak suretiyle artırılabilir. Eğer bir ınutasyon kötücülse, etkileyen unsura carcinogen denir.

oksitlenme: Bir atom veya moleküle oksijen ilave olması weya bir atom veya molekülden bir elektronun çıkması. Ok-srtlenme bir elmanın kızarması veya oksijene maruz bırakılan şarabın sirkeleşmesi ya da pasın oluşması gibi reaksiyonları etkiler. Antioksidanlar oksitlenmeyi önler.

omega-3 yağlı asitleri: Omega-3 yağlı asitleri balık yağla-nnda, keten tohumunda, kanola yağında ve soya fasulye-ande bulunur. Çoklu-doymamış yağlı asitler bir diğer önemli ailesi omega-6 yağlı asitleridir.

patoloji: Hastalıkların, özellikle hastalığın sonucu olarak dokular ve organlardaki değişimlerin incelenmesi.

serbest radikal: Serbest radikal bir veya daha fazla eşleşmemiş elektrona sahip herhangi bir atom veya moleküldür, îçi-«izde sürekli hücrelere, HDL kolesterola ve DNA'ya zarar laererek tepkide bulunurlar. Antioksidanlar onlarla savaşır.

standart içki: lOmg alkol içeren standart alkollü içki.

trans-fatty asitler (yağlı asitler): Trans-fatty asitler bazı margarin ve şekerli galetaların üretiminde yağlı asitlerin hidrojenle birleşimi sırasında oluşur. 20. yüzyılda trans-fatty asitlerin tüketimi dramatik şekilde yükselmiştir ve şimdi yağ alımımızın %10-15'ini oluşturmaktadır. Bu sentetik yağlı asitler iltihap yapıcıdır ve alerjik durumlarla ve bir dizi dejeneratif hastalıkla ilgileri olabilir.

trigliserid: Bir giycerol molekülü ve üç yağlı asit molekülü arasında oluşan bir bileşim. Çoğu yağlar trigiyceride veya giycerol ve yağlı asitlerin bir bileşimidir.

vasküler: Vücutta kan taşıyan damarlarla ilgili.

vitamin: Birçok yiyecek maddesi ve desteklerde bulunan maddeler. Hayatın sürdürülmesi için elzem. Vitamin eksikliği, eksiklikten dolayı oluşan bir hastalıkla sonuçlanabilir ve antioksidan düzeye ulaşmak için orta seviyede bir miktar gereklidir.


/ Dr. Ross Walker’ın Sistem Yayıncılıktan çıkan ‘Sağlığa Giden Yol’ adlı kitabından

Anahtar Kelimeler


terim

,

omega-3

,

omega 3

,

metabolizm

,

© 2018 WebNaturel Doğal ve Sağlıklı Yaşam
Efes TECHNOLOGy