Paylaş


YIN ve YANG Zıt

YIN ve YANG Zıt

güçlerin birbirini tamamlaması

Çok eski Çin felsefesine göre birbirine zıt fakat birbirini tamamlayan iki güç, yin ve yang, dengeli bir bütün oluşturur. Yin daha pasif, muhafaza eden güç, yang ise olumlu ve dürtücü güçtür. Tüm dünya anlayışı, tıp bilimi de dahil, yin ve yang üzerine kuruludur.

Tıbbi semptomlar ve tedavilerini yin-yang prensiplerine göre açıklayan, geniş kapsamlı ilk sistem M.S. 200 yıllarında Chang Chung-ching adlı bir Çinli tarafından yazılmıştır. O zaman bile, bu sistem yüzyıllardır vardı ve günümüzde de hâlâ uygulanmaktadır.

Bir insanda yin-yang mükemmel dengede değilse, hastalık oluştuğu düşünülür. Tedavi, semptomları ortadan kaldırmak amaçlı olmayıp, yin-yang'dan hangisinde eksiklik varsa onu tamamlamaya yöneliktir. Tedaviye başlanmadan önce, hangi kuvvetin eksik olduğunu teşhis edebilmek için çok titiz bir analiz ve değerlendirme yapılır. Akapunktur, Akupres, Moxibusyon, Shiatsu, Refleksoloji, T'ai Chi Chuan ve Do.In gibi çeşitli doğal sağlık yöntemleri kullanılarak yapılan tedaviler, vücuttaki enerji kanallarının uyarılması ile gerçekleştirilir.

(Not: Bu konuyla ilgili UZAKDOĞU'DA TEŞHİS ve MAKROBİYOTİK BESLENME konularına da bakmanızı öneriririz)© 2017 WebNaturel Doğal ve Sağlıklı Yaşam
Efes TECHNOLOGy