Paylaş


TÜTSÜLER

Tütsüler tarih kadar eskidir. Eski Mısır ve Hint uygarlıklarında tütsü seremonilerde ve mistik ayinlerde kullanılırdı. Hindular tütsüyü ayinlerde ve evlerindeki tapınaklarda yakarlar. Budistler ise festivallerinde, inisiyasyonlar ve günlük ayinlerde tütsü yakarlar. Çin'de tütsü festivaller ile ölmüşleri ve ev tanrılarını anmada kullanılır. Japonya'da ise tütsü Shinto ayinlerinin bir parçasıdır.

Geleneksel olarak, en çok kullanılan tütsü malzemeleri buhur(günlük) ve mür(rüsafi) ile kokulu ağaçlar ve kabuklardır. Günümüzde şaheser kokular elde edebildiğimiz özyağlardan geniş bir seçenek de vardır.© 2017 WebNaturel Doğal ve Sağlıklı Yaşam
Efes TECHNOLOGy