WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı

WWF; dünyanın en büyük, en deneyimli ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından biridir. Beş kıtaya yayılmış yaklaşık altı milyon destekçisiyle WWF, 90'ı aşkın ülkede etkin durumda olan küresel bir ağa sahiptir. WWF, uluslararası doğa koruma hareketinin gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştır.

WWF?nin amacı, gezegenimizin doğal yapısının bozulmasını önlemek ve insanların doğa ile uyum içinde yaşayacakları bir gelecek kurmaktır. Bu amacı;

Dünyanın biyolojik çeşitliliğini koruyarak,
Yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayarak, ve
Çevre kirliliğini ve doğal kaynakların israfını önleyerek gerçekleştirmeye çalışır.

WWF-Türkiye açısından küresel WWF ailesinin bir parçası olmak; doğa koruma ve kaynak yönetimi konularında geniş bir uzmanlar ağına ve kapsamlı teknik bilgiye erişim konusunda önemli olanaklar yaratmaktadır. WWF-Türkiye, ulusal koruma öncelikleri üzerine odaklanarak, uluslararası koruma yaklaşımlarını yerel koşullara uyarlar.

WWF-Türkiye; Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin korunmasını ve doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını geliştirmeyi amaçlayan, kar amacı gütmeyen, bağımsız bir vakıftır.

WWF-Türkiye'nin çalışmaları bağışlar ve kurumsal sponsorluklarla yürütülür, Kendi faaliyetlerinden sorumlu tüzel bir kişi olan WWF-Türkiye'nin en yüksek karar alma organı Yönetim Kurulu'dur.

WWF-Türkiye, Türk toplumunun doğal kaynakları kullanma ve yönetme şeklini ve bu kaynaklara bakışını etkilemeyi amaçlar. WWF-Türkiye insanların doğa ile uyum içerisinde yaşayabileceğine inanır ve çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışır.

WWF-Türkiye, Türkiye'nin doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını ve korunmasını geliştirmek amacıyla farklı alanlarda ve disiplinlerarası çalışan, kurumsallaşmış bir sivil toplum kuruluşudur. 

WWF-Türkiye'nin Kurumsal İlkeleri:

Bağımsız ve siyaset dışında olmak;
Konuları irdelerken varolan en yeni bilimsel verileri
kullanmak ve tüm çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek;
Alan projeleri, politik inisiyatifler, kapasite geliştirme ve eğitim çalışmaları yoluyla somut koruma çözümleri oluşturmak;
Diğer sivil toplum kuruluşları, hükümetler, iş dünyası ve yerel topluluklarla işbirlikleri oluşturmaya çalışmak;
Çalışmalarını profesyonel bir yaklaşımla ve düşük maliyetle yürütürken, mali kaynaklarını dikkatli ve sorumlu kullanmak. 

ÇALIŞMALAR...

";Doğa koruma adına yapmak istediklerimizin tamamını yapamayabiliriz, yine de çaba göstererek önemli başarılar elde edeceğiz...";
Sir Peter Scott (1909-89), WWF'ın kurucusu, 1961 

WWF-Türkiye'nin misyonu Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaktır.

Yapmak istediklerimizin boyutunun ve bunun stratejik bir yaklaşım gerektirdiğinin farkındayız. Bu nedenle, proje alanlarımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yurt çapında yaygınlaşması ve benzer özellikler taşıyan bölgelerdeki diğer çalışmalara ışık tutması ana hedeflerimiz arasındadır.

Koruma Alanlarının Seçimi
WWF-Türkiye'nin projelerini gerçekleştirdiği öncelikli koruma alanları, daha önce WWF-Türkiye ve paydaşları tarafından yapılan çeşitli bilimsel çalışmaların sonuçlanna dayanarak seçilir. Önemli Kuş Alanları, Önemli Bitki Alanları ve Orman Boşluk Analizi envanterleri bu çalışmalardan bazılarıdır.

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN