YOGA KAYNAKLARI

İnsanoğlunun hafızası zayıfladıkça ve yazılı bilgiye ihtiyacı arttıkça tahminen 5-6 bin yıl önce ilk kitaplar yazılmıştır. Bu kitaplar Sanskrit dilinde yazılmıştır. Sanskrit sözcüğü "bilgili" veya "soylu"anlamına gelir.

Her şeyden önce dört Veda yazılmıştır.

1. Rig-Veda

2. Sama-Veda

3. Yajur-Veda

4. Atharva-Veda

Bundan sonra 4 Veda'da verilen konuları daha detaylı bir şekilde açıklayan Brahmana, Arankaya ve Upanisad'lar yazılmıştır. Daha sonra evrenin tarihini anlatan Purana'lar ve dünya gezegeninin tarifini açıklayan Itihasa'lar yazılmıştır.

Bütün bu kitaplarda Yoga bilgilerine rastlanır. Ayrı bir konu başlığı altında olmadan Yoga bilgileri bütün bu kitaplarda bulunmaktadır. Yoga bilimine tam bir şekilde sahip olmak için bütün bu kitapları incelemek gerekir. Zamanla bu iş çok zorlaştığı için tahminen iki bin yıl önce Patanjali tarafından Yoga öğretimi çok kısa bir şekilde Yoga-Sutra kitabında anlatılmıştır.

Patanjali Veda edebiyatında bulunan Yoga biliminin bir özeti hazırlanmıştır. Yoga- Sutra'da Patanjali detaylara inmeden Yoga'yı anlatmıştır. Yoga kitapta Aştanga, yani sekiz basamaklı yol gibi anlatılmıştır.

Aştanga sözcüğü iki sözcükten ibarettir. Aşta "sekiz" anga ise "hisse" anlamına gelir. Böylece Yoga sekiz hisseden ibarettir. Yoga insanı geliştirerek yükselişe getirdiği için Anga sözcüğü "basamak"gibi de yorumlanabilir. Böylece Yoga sekiz basamaklı yol olarak adlandırılmaktadır. Buna göre de Yoga'yı zamanla Aştanga -Yoga diye adlandırmaya başlamışlar. Böylece orijinal Yoga'nın ismi Aştanga -Yoga olmuş ve bu da gerçek Yoga'nın ismidir.

Yoga- Sutra'nın metinlerinde Aştanga- Yoga bazen Raja-Yoga, yani sekiz basamaklı butünleşme yolu, kral yolu şeklinde adlandırılmaktadır (Raja sözcüğü "kral"demektir). Oysa günümüzde Raja Yoga bir Yoga türü gibi tanıtılır. Bu tam bir cahilliktir. Orijinal Yoga'nın sekiz basamağı şunlardır.

1. Yama -Negatiflerden arınma;

2. Niyama-Pozitifleri güçlendirme;

3. Pranayama -Nefes ve Biyoenerji egzersizleri

4. Asana-Duruş ve vücut çalışmaları

5. Pratyahara-Astral,Çakra ve Kundalini çalışmaları;

6. Dharana -konsantrasyon çalışması;

7. Dhyana -Meditasyon çalışmaları;

8. Samadhi-Trans, Evrenle bütünleşme

Bu sekiz basamakta binlerce çeşit egzersiz vardır.

Zamanla farklı kişiler bu basamaklardaki egzersizlerden yararlanmamış ve bu egzersizlerin bir kısmını alıp onlara farklı isimler takmış. Mesela Hatha-Yoga, Jnana -Yoga, Ananda -Yoga,Sahaja-Yoga v.b. Böylece, Yoga'nın sözde farklı türleri veya çeşitleri meydana gelmiş, oysa bunların hepsi orijinal Yoga'nın sekiz basamağından alıntılardır.

Yoga'nın herhangi sözde türünü incelerseniz göreceksiniz ki orada yapılan egzersizler bu sekiz basamağın herhangi birinden alıntılardır. Elbette zamanla bazı kişiler kafalarından bir şeyler uydurarak bunları da Yoga olarak adlandırmışlardır ama bu uydurmaları orijinal Yoga'nın sekiz basamağında bulamazsınız. Bu uydurmaların Yogayla hiçbir ilgisi yoktur. Hem Veda edebiyatı hem de Yoga ustaları defalarca uyarıyorlar ki Yoga yaparken insan kafasından hiçbir şey uydurmamalı, bunun yalnız zararı var. Yoga orijinal şekilde yapılmalıdır ve"Yoga'yı geliştirmek" gibi söz tamamen anlamsızdır. Orijinal Yoga kendiliğinden mükemmeldir ve gelişmeye ihtiyacı yoktur. Yoga yapanın gelişmeye ihtiyacı vardır, Yoga'nın gelişmeye ihtiyacı yoktur. Hem de gelişmemiş biri nasıl mükemmel bir şeyi geliştirebilir ki? Zaten bu yüzden Yoga milyonlarca yıldır insanoğlunun ilgisini çekmektedir. Uyduruk egzersizlerin hiçbir yararı yok!!!

Bazı kişiler insanlara Kundalini'nin (vücuttaki mistik enerji) derhal hareketlendirilmesini öğütlerler oysa Çakraların insanın yalnız kendi çabalarıyla, doğru egzersizler yaparak ve doğru rehberin yardımlarıyla aktifleştirilebilir. Zaten Çakra'lar hiçbir zaman tamamen kapalı olmaz. Çakra'ların kapalı olması ölüm demektir. Çakra'ların aktivitesi çok düşük olabilir ve onları canlandırmak, dengelemek ve uyuma sokmak gerekir.

Eğer biri size, "Çakra'larınız kapalıdır" derse, bilin ki bu kişi Çakra'lardan hiçbir şey anlamıyor!!!

Kundalini ve Çakra çalışmaları Yoga'nın beşinci, Paratyahara basamağında yapılmamaktadır. Bu egzersizler yalnız ve yalnız önceki 4 basamak egzersizler uygulandıktan sonra uygulanabilir. Aksi halde buna yönelik çabalar sinir sistemini tamamen çökertir. Günümüzde bazı kişiler Yoga'ya kendi isimlerini bile vermişler. Mesela Yengar-Yoga, Bikram-Yoga v.b. Bu bir hırsızlıktır!!! Çağdaş bilim dünyasında eğer bir bilim adamı başkasının keşfini çalıp kendisine ait olduğunu iddia ederse o bir suç işlemiş olur. Böylece Yoga'nın egzersizlerini alıp onlara kendi ismini veren kişiler benzer bir suç işlemiş olurlar. Son elli senede bazı kişiler Yoga'yı çağdaşlaştırmak adı altında yeni Yoga türleri uydurmaktadır. Bu kişiler daha ileri giderek Yoga'ya Sanskrit isimleri değil Latin isimleri takmışlar ve insanlara uyduruk meditasyon yaptırmaktadır. Yoga'nın yedinci, Dhyana basamağında uygulanan meditasyonun belli kuralları vardır ve önceki altı basamaktaki egzersizleri uygulamadan meditasyona başlamak tavsiye edilmez. Meditasyonun bir çok türleri vardır. Bunlardan biri Mantra meditasyonudur. Sanskritçe Mantra 'hece- sözcük veya ses titremesi' demektir. Yoga'da belli Mantra'lar mevcuttur ve bu ses titreşimlerinin de belli kuralları vardır. Bazı kişiler kafalarından sözcükler uydurarak bu uyduruk sözcükleri Mantra adlandırıp insanlara sözde Mantra meditasyonu yaptırmaktadırlar. Bu kişiler insanları kandırarak onlara özel Mantralar sunarlar, oysa bu sözde Mantra'lar onların kendi uydurmalıdır. Bu kişiler Yoga'nın meditasyondan önce gelen yedi basamağının önemli olmadığını söyleyerek, insanlara derhal bu uydurma sözde Mantra'larla meditasyon yapmayı tavsiye eder. Onlar bu uyduruk sözde Mantra meditasyonu utanmadan Transadantal meditasyon adlandırılmaktadır. Transadantal sözcüğü deney üstü demektir, Transdantal meditasyon yoğunlaşma objesi deney üstü olduğu için duygularla hissedilmez. Transandantal meditasyon Yoga'da Atma meditasyon olarak adlandırılmaktadır.

Sanskritçe Atma sözcüğü 'ruh' demektir. Atma meditesyon ise Ruha devamlı yoğunlaşmak demektir. Mantra meditasyonunda bir hece ağızla seslendirilip kulaklara duyurulur ve buna göre de transandantal meditasyon değildir. Mantra meditasyonu, Transandaltal meditasyonu olarak adlandıran kişiler Trasandantal Meditasyonun ne olduğunu bile bilmiyor. Bu kişiler Yoga'nın sekiz basamağının dolayı bir yol onların sunduğu uyduruk sözde mantra meditasyonı ise direkt bir yol gibi gösterilerek adlandırılarak masum insanları kandırmaktadır. Böyle uyduruk sözde meditasyon hiçbir zaman Yoga'da yapılan gerçek meditasyonun verdiği pozitif etkiyi veremez ve çok zaman zararlı olabilir. Yalnız Yoga'nın temel nefes, bio-enerji, duruş, gevşeme ve konsantrasyon egzersizleri yapıldıktan sonra meditasyon yapılmalı. Yani genelde 6-8 ay Yoga çalışmaları yapıldıktan sonra meditasyon uygulaması başlamalıdır. Meditasyonun bir çok türleri vardır. Önce meditasyonun temel türleri uygulanmaktadır. Bundan sonra Mantra meditasyon gibi daha gelişmiş türleri yapılmalıdır. Hazırlıksız aniden yapılan meditasyon bilimsel olarak, Yoga prensiplerine uyarak yapılmalıdır. Aksi halde amatörce yapılan meditasyon yarar yerine zarar verebilir.

Nihayet günümüzün son uydurması, Yoga-fıt. Bu çalışmada Yoga duruşları aerobik şekilde yaptırılır. Bu çalışma çağdaş Yoga adı altında insanlara sunulur. Oysa sadece aerobik türüdür ve klasik Yoga'nın etkilerine sahip değildir. Jimnastik hocaları Yoga fit dersi aldıktan sonra kendilerini Yoga hocası sanarak Yoga fit. dersleri vermektedirler, oysa Yoga hocası olmak için birey en az beş sene gerçek Yoga üstadından Yoga dersleri alarak Yoga'nın 8 basamağında ilerlemeli. Böylece insanlar amatör kişiler tarafından kandırılarak Yoga yaptıklarını sanmaktadırlar.

Böylelikle, günümüzdeki kitaplarda gösterilen sözde Yoga türleri veya çeşitleri sadece Yoga'nın sekiz basamağından alıntılardır. Yoga'nın sözde türlerinden konuşan kişiler Yoga'yı orijinal öz kaynaklardan, Veda kitaplarından, öğrenmemiş ve Yoga'nın gerçekte ne olduğunu bilmemektedir.

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN