YOGA NEDİR? YOGA TARİHİ

Yoga bilgilerini bir nehre benzetebiliriz. Nehir dağlardaki tertemiz kaynaklardan başlar. Nehrin başlangıcında en berrak suya rastlarız, oysa nehir okyanusa vardığında suları bulanık ve kirli olur. Nehrin sonundan alınan bulanık su hiç bir zaman bu suyun nehrin kaynağında ne kadar temiz ve berrak olduğunu göstermez. Eğer insan nehir suyunun kalitesini nehrin okyanusa döküldüğü yerden anlamaya çalışırsa mutlaka yanlış sonuca varır. Nehrin suyunu öz kaynağından anlamak zorunludur.

İşte, bunun gibi, Yoga'yı bütünüyle doğru anlamak için bilgileri Yoga'nın orijinal kaynaklarından öğrenmek gerekiyor. Günümüzde insanlara sunulan Yoga kitaplarındaki bilgiler nehrin okyanusa varan bulanık sularına benzer. Bu kitapları okuyarak insanlar Yoga hakkında yanlış ve karmaşık bilgiler almaktadır. Bu da bir çok tartışmalara ve zıt fikirlere yol açmaktadır. Bunun sonucunda insanlar Yoga'nın çok çeşitli olduğuna inanmaktadır. Bu da Yoga'nın hangi türünün daha iyi olduğu konusunda tartışmalara neden olur.

Bu karmaşa ayrıca Yoga'nın din olup olmadığı tartışmalılarına da yol açmaktadır. Bu yazıda insanlara şeffaf " bilgi sözlüğü"sunuyoruz. Bu gözlükle insanlar çağımızın bulanık Yoga sularına dalarak neyin doğru, neyin ise yanlış olduğunu anlayacaklar.Bu "bilgi sözlüğünü" kullanan insanlar her hangi bir Yoga kitabını okuduğunda veya Yoga konusunda birinden bilgi aldığında neyin doğru neyin ise yanlış olduğunu anlayacaklar.

Yoga Nedir ?

Yoga sözcüğü dünyanın en eski anadili olan Sanskrit dilindendir.

Yoga sözcüğü Yug sözcüğü ile aynı kökten gelmektedir.Yug 'boyunduruk' demektir. Bu nedenle de Yoga kontrol etme anlamına gelmektedir. Yani Yoga vücudun, duyguların ve zihnin tam kontrolü demektir. Aynı zamanda,Yoga birleştirmek anlamına da gelir, yani insanı evrendeki canlı ve cansız olan herşeyle birleştirmek demektir.

Günümüzdeki değişik yaşam şartları insanı giderek doğal yaşamdan uzaklaştırıyor. İnsan doğadan gittikçe daha çok kopuyor, oysa Yoga insanın doğa ve evrenle devamlı olarak bağlantıda kalmasını sağlıyor. Sonuçta Yoga bütünleşmek demektir. Bu bir taraftan vücudun, zihnin ve ruhun mükemmel uyumu ve bütünleşmesi anlamına geliyor. Böylelikle Yoga'yı uygulamakla insan vücudunu, duygularını ve zihnini tamamamen kontrol edebiliyor. Doğadan ve evrenden kopmuyor. Sonuçta Evrensel Ruhla temasta kalıyor..

Yoga Tarihi

Yoga tarihini incelemek için evrenin tarihine göz atmalıyız. Bazı ruhlar Mutlak Varlık'tan bağımsız yaşamı merak ederek ruhi evrenden maddi evrene geliyorlar. Sonra da maddi evrende yaşamdan bıkınca yine ruhi evrene dönmek isterler ve bunu gerçekleştirmek için çaba harcarlar. Burada Yoga bilimi ve çalışmaları ruhun maddi evrenden ruhi evrene dönmesini sağlayan dönüş biletidir. Böylelikle maddi evren yaratıldığında orada yerleşen ruhlara her şeyden önce Yoga bilimi verilmiştir.

Dünya gezegeni tahminen her 5-6 milyon yılda bir yenilenir. Bu yenilenme su baskını şeklinde gerçekleşmiştir. Sular çekildikten sonra karada hayat yeniden başlamıştır. Gezegende bütün yaşam dengeleri kurulduktan sonra bir üst gezegen sisteminden insanlar indirilmiştir.O zaman insanlara başka bilgilerle birlikteYoga bilgileri de verilir(verilmiştir). İnsanlar Sanskrit dilinde konuşmuşlar ve bilgi Veda olarak adlanmıştır. Bu insanlar dünya gezegeninde ilk uygarlığı başlatmıştır. Bu uygarlığın ismi Ari uygarlığı olmuştur çünkü Ari sözcüğü 'aydınlanmış insan' anlamına gelir. Ariler aydınlanmış insanlar, Ari uygarlığı ise aydınlandırılmış insanlar toplumu demektir. Ari sözcüğü bir ırkın veya kabilenin ismi değildir. Ari'ler Yoga tekniklerini uygulayarak vücudun, duyguların ve zihnin hakimi olup, doğadan kopmadan, Evrensel Ruhla devamlı temasta olmuşlardır.

Ari uygarlığında kitaplara ihtiyaç olmamış çünkü Ari'lerin hafızası o kadar güçlü olmuş ki, bir kere duyduklarını hiçbir zaman unutmamışlardır. Buna göre de Ari'lerin yazılı bilgiye, yani kitaplara ihtiyaçları olmamıştır. Yoga bilimi ağızdan nakil yoluyla milyonlarca yıldır öğretmenden öğrenciye geçmiştir. O zamanlar dünya kitapları bağlantılı olmuş ve Ari uygarlığı bütün gezegende hüküm sürmüş. Bu nedenle gezegenimizin bütün dilerinde sanskirt sözcükleri bulunmaktadır. Gezegenimizdeki bütün eski uygarlıkları incelediğimizde onların hepsinin bir kökten geldiği anlaşılmaktadır.

Buna göre de Yoga yöntemleri eski Babil, Çin, Mısır; Roma, Sufism, İskandinav, Hindistan ve Amerikan Kızılderilileri gibi bir çok kadim kültürlerde bulunmaktadır. Novreç'de, İrlanda'da, Kolombiya'da, Meksika'da, Viking ve Kent kültürlerinde Yoga duruşlarının resimleri ve heykelleri bulunmaktadır. Kuzey Amerika Kızılderililerin kültüründe Yoga pozisyonları ve meditasyon teknikleri kullanılmaktaydı. Roma imparatoru Markus Aurelius meditasyon konusunda bir kitap yazmıştır. Pisagor'un okulunda diğer konular arasında meditasyon da öğretilirdi. Güney Afrika kabilelerinin meditasyon tekniklerinin kullanıldığı saplanmıştır. Katolik ve Yunan Ortodoks kiliselerinin manastırlarında meditasyon çalışmalarını görmek mümkündür.

Yoga'nın 7inci Dhyana basamağında yapılan meditasyon türlerinden biri de Mantra meditasyonudur. Mantra bir hece, bir ses titreşimidir ki meditasyon sırasında birey bu ses titreşimine yoğunlaşır. Yoga'nın en önemli mantrası AUM Mantra'sıdır.AUM'a benzer ses titreşimini, Mısırlıların EMON, İsraillerin AMEN ve Arapların AMIN sözcüklerinde görürüz. AUM sözcüğü meditasyon sırasında devamlı tekrarlandıkça OM gibi seslenir. Hinduizmde Om sözcüğü en temel ses sembolüdür.

Güney Amerika'da ve Mısır'da Om gibi ses veren flütler bulunmaktadır. Norveç dilinde OM sözcüğü 'yoğunlaşmış ses' anlamına gelmektedir. Sanskirtçe OM ses demektir. İskandinav dillerinde OMR sözcüğü ses anlamına gelir. İzlanda Edda elyazmasına göre, Viking'lerin tanrısı Odin'nin bir başka adı da Ömer'dir.

Mantra meditasyonda kullanılan başka Bija Mantralar da vardır. İskandinavya'da Bija Mantralara benzer güç sözcükleri bulunmaktadır. Örneğin İskandinav halk şarkılarında Mantra'lara benzer şekilde kullanılan ses titreşimleri görüyoruz. Bu sözcükler kadimGermen harfleriyle yazılmaktadır. Fin halk şiirlerinde de Mantra'lara benzer Kalevala güç sözcükleri evrenin başlangıcında var olan sözcüklerdir. Yoga'da yapılan Çakra (Enerji Merkezi) çalışmaları dünyadaki eski kültürlerde de bulunmaktadır. Örneğin Mısır'ın derilişleri, İsrail'in Kabalacıları, Grönland ve Kanada'nın İnuit'leri, Avrupa'nın simyacıları ve Kuzey Amerika'nın Hopi Kızılderilileri bu Çakra bilgilerine sahiptiler.

Bunun dışında, bütün dünya dinlerinde Yoga tekniklerinin kullanıldığını görmek mümkün olur. Buna göre de bazı kişiler Yoga'nın bir din olduğunu söyler. Ama gerçek şudur ki Yoga'nın hiçbir dinle ilgisi yoktur. Tam tersi dinler Yoga tekniklerinden faydalanmaktadır. Yoga'da ne inanca dayanan dogmalar, ne de bir tanrıya yönelik tapınma, ayin ve ritüeller bulunmaktadır. Yoga teknikleri mantık ve derin felsefi bilime dayanmaktadır.

Zaman ilerledikçe kitaplar ayrılmış, insanlar ırklara bölünerek farklı dillerde konuşmaya başlamış ve Ari uygarlığı çöktükçe insanlar Yoga çalışmalarına artık önem vermemiş. Yoga uygulamayan insanlar vücut duygu ve zihin kontrolünü yitirmiş, doğadan kopmuş ve Evrensel Ruhla temaslarını kaybetmiş. Bu nedenlerden insanlar saldırganlaşmış ve negatif hislere kapılmaya başlamış. Bazıları Yoga tekniklerini ve Yoga'nın verdiği mistik güçleri kötüye kullanmaya başlamış. Bu durumda Yoga öğretmenleri Yoga bilgilerini gizli tutmaya başlamış onları yalnızca dürüst, samimi, pozitif düşünceli öğrencilere açıklamış. Bu sebeplerden insanoğlu giderek güçsüz, hafızası zayıf ve evrenden kopmuş mahluka dönüşmüş. Hafızası zayıfladıkça insanoğlunun yazılı bilgiye, yani kitaplara ihtiyaç olmuş. Buna göre tahminen 5-6 bin en önemli kimi kitaplarda verilmiştir.Bu kitaplarda Yoga bilimi de bulunmaktadır. Böylece Yoga öğretimi insanlar tarafından yıllar boyu geliştirilmiş bir teknik değildir. Bu öğretim insanlara evrenin başlangıcından verilmiştir ve önce dilden dile yazılı şekilde günümüze kadar gelmiştir. Günümüzdeki Yoga kitaplarında bulunan bilgiler yalnız temel bilgilerdir. Yoga'da ilerlemek için insanın Paranpara'da (öğretmen öğrenci zinciri ) olan Yoga ustalarından eğitim almalı. Çünkü Yoga bilgilerinin önemli kısmı gizli tutulmalıdır.

Sitemize Reklam Verin
Sitemize reklam vermek için
0 212 275 66 00
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLUN